BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mamcarz Katarzyna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Niedoszacowanie ceny emisyjnej akcji w pierwszej ofercie publicznej jako instrument komunikacji spółek akcyjnych z inwestorami
IPO-Underpricing as An Instrument of Communication of Public Limited Companies with Investors
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 649-661, tab.
Keyword
Niedoszacowanie cen akcji, Ceny akcji, Pierwsza oferta publiczna, Spółki akcyjne, Komunikowanie, Analiza empiryczna
Underpricing, Shares prices, Initial Public Offering (IPO), Joint stock companies, Communication, Empirical analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Asymetria informacji występująca na rynku kapitałowym utrudnia prawidłowe kształtowanie relacji spółki z inwestorami. W celu ograniczenia negatywnych skutków tego zjawiska zarząd spółki przekazuje inwestorom określone informacje o stanie i perspektywach jej rozwoju, posługując się instrumentami komunikacji marketingowej oraz tzw. Instrumentami sygnalizacji. W ramach drugiej grupy instrumentów wyróżnia się m.in. niedoszacowanie ceny emisyjnej akcji w czasie pierwszej oferty publicznej. Celem artykułu jest ocena skuteczności tego instrumentu sygnalizacji za pomocą miary, którą jest ponadprzeciętna stopa zwrotu. Przedmiotem analizy były spółki, które zadebiutowały na GPW w Warszawie w latach 2007-2009 i spełniły kryterium przyjętej definicji IPO. (abstrakt oryginalny)

Asymmetric information existing on the capital market affects its functioning and makes it difficult for a company to built a proper relationship with investors. In order to limit the negative results of this phenomenon the company provides specific information on the company's financial standing and its future prospects to investors. In that case the management can use the instruments of marketing communication and so called signalling instruments, including IPO-underpricing. The aim of this article was to evaluate the effectiveness of IPO-underpricing by means of abnormal return as a measure of underpricing. The subjects of the analysis were companies that made their debut on The Warsaw Stock Exchange between 2007 and 2009. IPO-underpricing was observed in the case of 63 companies which accounted for about 67% of the analysed sample. On average the rate of underpricing was 18.99%: the highest value was achieved in 2007 (72.96%) and the lowest level, in the same year, was 0.10%. Differences in the levels of underpricing had an impact on the strength of signal which was sent to investors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Doran D.T., Stock splits and false signaling cost within a management reputation framework, "Journal of Applied Business Research" 1995, nr 3, s. 115.
 2. Draho J., The IPO Decision. Why and How Companies Go Public, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK-Notrhampton, USA 2004, s. 215.
 3. Franke G., Hax H., Finanzwirtschaft des Unternehmens, Springer Verlag, Berlin 1994, s. 66.
 4. Hunger A., IPO-Underpricing und die Besonderheiten des Neuen Marktes, Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main, Bruxelles, New York 2001, s. 27.
 5. Kasserer Ch., Kempf V., Das Underpricing-Phänomen am deutschen Kapitalmarkt und seine Ursachen, "Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft" 1995, nr 1, s. 56.
 6. Mamcarz K., Inwestorski marketing-mix na rynkach akcji, "Marketing i Rynek" 2008, nr 6, s. 3.
 7. Ostrowska E., Rynek kapitałowy, Wyd. PWE, Warszawa 2007, s. 84.
 8. Ross S., Westerfierld R., Jaffe J., Corporate Finance, Irwin/McGraw Hill, 1999, s. 497.
 9. Seifert U., Aktienrückäufe in Deutschland, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden 2006, s. 70.
 10. Thiel S., Zwoliński Z., Akcje i obligacje korporacyjne w publicznym obrocie papierami wartościowymi, Wyd. KPWiG, Warszawa 2004, s. 96-97.
 11. Velti A., Aktienrückkauf, Versus Verlag AG, Zürich 2001, s. 50.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu