BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bera Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ubezpieczenia w małych przedsiębiorstwach w warunkach globalnego spowolnienia gospodarczego
Insurance in Small Enterprises in A Global Economic Slowdown
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 209-217, tab.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Postrzeganie ryzyka, Ubezpieczenia, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Gospodarka światowa, Indeks nastrojów gospodarczych
Risk perception, Insurances, Small business, World economy, Economic Sentiment Index
Note
summ.
Abstract
Kryzys w strefie euro oraz zwiększające się obciążenia finansowe, a także pogarszający się bilans wymiany handlowej negatywnie oddziałują na światowy wzrost gospodarczy, który zmniejsza się o 0,1 punktów procentowych co pół roku1. Światowy wzrost gospodarczy w 2012 roku nie przekroczy 2,5%, z kolei Globalny Wskaźnik Upadłości Euler Hermes, który monitoruje zmiany upadłości przedsiębiorstw na całym świecie, ma wzrosnąć w 2013 roku o 4%. W Polsce również brakuje optymizmu oraz rośnie liczba bankrutujących przedsiębiorstw. Wzrost liczby upadłości wynika przede wszystkim ze spadku tempa wzrostu eksportu oraz problemów w budownictwie, w którym inwestycje infrastrukturalne z wielu powodów okazały się raczej obciążeniem niż pozytywnym impulsem dla branży. Spadek koniunktury silnie odczuł również przemysł spożywczy, a także producenci mebli. Rosną obawy o przetrwanie szczególnie małych przedsiębiorstw. Wyniki badań przeprowadzone przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (na grupie 600 przedsiębiorstw), pozwoliły na skonstruowanie tzw. Busometra, tj. Indeksu Nastrojów Gospodarczych MŚP, który wyniósł 34,47 punktów2, czyli znacząco poniżej poziomu granicy 50 punktów, która oddziela nastroje pesymistyczne od optymistycznych. Świadczy to o braku optymizmu w podejmowaniu nowych inicjatyw gospodarczych, a tym samym ryzyka inwestycyjnego przez małych przedsiębiorców. (fragment tekstu)

The article attempted to present empirical data to illustrate the attitude of small business insurance and risk perception of their business in the economic downturn. Risks are shown in (in terms of hierarchy) in a business based on research conducted by AON. Indicated the extent of the use of insurance and alternative risk transfer by the company (according to size). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Busometr - Indeks Koniunktury Gospodarczej MŚP, dane na 10 listopada 2012 r. opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (data pobrania: 10.11.2012 r.) oraz w: A.Błaszczak, Rosną obawy mniejszych firm, "Rzeczpospolita", 12.11.2012 r.
  2. Strategia przetrwania, będąca elementem strategii biznesowej przedsiębiorstwa to kompleksowa praktyczna polityka firmy, która J. Smullen, N. Hand, Dictionary of Finance and Banking, Oxford University Press 2005, s. 398.
  3. Busometr Związek Przedsiębiorców i Pracodawców - Indeks Koniunktury Gospodarczej MŚP, dane na 10 listopada 2012 r.
  4. Finanse MSP 2010, Rynek usług ubezpieczeniowych, Badanie Rynkowe i Doradztwo sp. z o.o, Gdańsk 2010, s. 24.
  5. M. Wieczorek-Kosmala, Wpływ ubezpieczeń gospodarczych na rynkową wartość dodaną przedsiębiorstw, Wydawnictwo Fundacja Warta, Warszawa 2009, s. 182.
  6. P. Koch, W. Weiss, Versicherungslexikon, Verlag Gabler, Wiesbaden 1994, s. 501.
  7. T. Holzhen, Die Gewerbeversicherung - ein Markt im stetigen Wandel, Swiss Re, nr 5, Zurich 2012, s. 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu