BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szopa Andrzej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Optymalizacja struktury kapitału w przedsiębiorstwie
Optimization of Capital Structure in the Company
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 739-748, tab., rys.
Keyword
Struktura kapitału, Kapitał przedsiębiorstwa, Optymalizacja, Rentowność aktywów, Ryzyko finansowe, Analiza empiryczna
Capital structure, Business capital, Optimalization, Return on assets (ROA), Financial risk, Empirical analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule poruszono kwestię czynników wyznaczających optymalną strukturę kapitału pod wpływem dwóch mechanizmów wymuszeń ze strony kosztu netto kapitału oraz ryzyka finansowego. Rozpatrywane są konsekwencje odejścia od stanu równowagi przedsiębiorstwa. Autor wskazuje na konieczność elastycznego kształtowania struktury kapitału pod wpływem zmieniających się zewnętrznych warunków gospodarowania. (abstrakt oryginalny)

The paper addresses the determinants of optimal capital structure under the effect of two mechanisms of extortion on the part of the net cost of capital and financial risks. Considered are the implications of departure from the equilibrium state enterprises. The author points out the need for a flexible capital structure formation under the influence of changing external economic conditions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Koszt kapitału netto a zarządzanie ryzykiem finansowym, [w:] Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", 2010, nr 29.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu