BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarębski Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Podatkowe instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w krajach skandynawskich
TAX INSTRUMENTS SUPPORTING SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES IN SCANDINAVIAN COUNTRIES.
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 613-623, tab.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Polityka gospodarcza
Small business, Economic policy
Note
summ.
Abstract
MŚP stanowią olbrzymią większość (w Polsce - około 98%) wszystkich podmiotów gospodarczych w poszczególnych krajach. Przedsiębiorstwa te są także najbardziej wrażliwe na prawne (administracyjne, podatkowe) i ekonomiczne zmiany zachodzące w środowisku gospodarczym danego państwa. Promowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jest dlatego kanonem współczesnej polityki gospodarczej 1. Wsparcie dla MŚP stanowi także treść jednego z podstawowych programów Unii Europejskiej, który zawarty został w Europejskiej Karcie Małych Przedsiębiorstw2. Zalecenia tej Karty obejmują kształtowanie struktur regulacyjnych, podatkowych i administracyjnych, sprzyjających działalności małych i średnich firm oraz zwiększenie dostępu do środków finansowych dla tych przedsiębiorstw. Sygnatariusze Karty, zobowiązani są m.in. do redukcji kosztów inicjowania działalności MŚP, upraszczania procedur związanych z ich zakładaniem, tworzenia sprawniejszego ustawodawstwa gospodarczego, poprawy przepisów prawnych dotyczących małych przedsiębiorstw. Jednym z najważniejszych obszarów wsparcia dla MŚP są także procesy dostosowania systemów podatkowych poszczególnych państw do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

The processes of adapting tax systems to the needs of small and medium-sized enterprises are one of the most important areas of support for SME's. That is why, European countries introducing various solutions to encourage the start-up of SME's, supporting the expansion of small businesses, helping in the enlarging of job numbers in these corporations, facilitating the creation and continuity of small and medium-sized enterprises. Scandinavian countries belong to the group of leaders at this field, offering the most advances solutions in implementing specific tax regulations for SMEs (even despite the fact, that the pace of change in taxation for SMEs - not only in Scandinavia, but throughout the European Union - has significantly fallen in recent years). The article presents the survey report of tax solutions for small and medium size enterprises in for Nordic countries: Sweden, Denmark, Finland and Norway in the context of all-European regulation, concerning the implementation of the European Charter of SME. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Kullander, C. Bäckman, SMEs in the Crisis: Employment, Industrial Relations and Local Partnership, Eurofund, Oxford 2011, s. 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu