BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaplewski Roman (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym i jej oddziaływanie na sytuację regulatora sektorowego
Development of Competition in the Telecommunications Market and its Impact on the Situation of Sectoral Regulator
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 493-499, tab., bibliogr.7 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Konkurencja, Telekomunikacja, Gospodarka
Competition, Telecommunication, Economy
Note
summ.
Abstract
Regulacja jest przedmiotem rozważań wielu dyscyplin naukowych. W ujęciu prawnym regulacje najczęściej przedstawia się jako ogół przepisów służących świadomemu ograniczaniu aktywności podmiotów prawnych. W naukach politycznych jest ona badana z punktu widzenia interesów grup, które korzystają z wprowadzenia i utrzymywania regulacji. Z punktu widzenia ekonomii regulacja jest analizowana jako sposób interwencji państwa, zwłaszcza w obszary o szczególnym znaczeniu dla gospodarki1. (fragment tekstu)

The telecommunications market is characterized by an increasing level of competition. This leads to a consideration regarding the change of the telecommunications market control system. The need to reduce the role of branch regulator and the gradual surrender of the telecommunications market only to antitrust law is suggested. However, taking into account the growing complexity of the telecommunications market resulting from technological progress and increasing convergence, such changes should not be expected in the nearest future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Elsenbast W.: Universaldienst unter Wettbewerb, Baden-Baden 1999.
  2. Graack C.: Regulierungstheorie: Entwicklungen und Anwendungen in Bezug auf osteuropaeische Transformationoekonomie, Potsdam 1995.
  3. Harcap J., Heimeshoff U.: Zehn Jahre: Liberalisierung in der Telekommunikation; Was wurde erreicht, wie geht es weiter?, [w]: U. Jens, H. Romahn, Wirtschaftliche Macht - politische Ohnmacht?, Metropols-Verlag, Marburg 2009.
  4. Harcap J., Coenen M.: Regulierung und Deregulierung In telekommunikationsmaerkten: Teorie und Praxis, Ordunungspolitische Perspektiven Nr 01. Düsseldorfer Institut für Wettbewerbsökonomie. Universität Düsseldorf, September 2010.
  5. Klotz R., Brandenberg A.: Deregulierung der Telekommunikationsmärkte und Überführung in das allgemeine Wettbewerbsrecht verursachen Regulierungslücken zum Nachteil des Wettbewerbs, Gutachten erstellt im Auftrag des VATM e.V. und des BREKO e.V. Hunton & Williams, Bruessel 21.08.2008.
  6. Weber R.H.: Wirtschaftsregulierung in wettbewerbspolitischen Ausnahmebereichen, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1986.
  7. Welfens P.J.J., Graack C.: Telekommunikationswirtschaft, Berlin 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu