BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drożdż Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Projekt systemowy e-administracja i e-turystyka w województwie zachodniopomorskim jako działanie wspierające proces budowy społeczeństwa informacyjnego w regionie
System Project E-Government and E-Tourism in Western Pomerania as An Operation Supporting the Development Process of the Regional Information Society
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 523-536, rys., bibliogr.3 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Region
Information society, Region
Note
summ.
Abstract
Terminem 'społeczeństwo informacyjne' określa się nowy model społeczeństwa, gdzie towarem jest informacja pojmowana jako szczególne dobro niematerialne, o wartości tożsamej lub wyższej od dóbr materialnych. Przesyłanie, przetwarzanie i magazynowanie informacji możliwe jest dzieki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych i udoskonalaniu środków masowej komunikacji. (fragment tekstu)

The article presents the assumptions and expected results of the system project e- Administration and e-Tourism. The project is realized by the Marshal's Office of the Westpomeranian Voivodeship. Its purpose is to strengthen the construction of the information society in the Western Pomerania. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dane WSIiI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
  2. Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim na lata 2006-2015.
  3. Studium wykonalności projektu "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim".
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu