BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Koczkodaj Rafał (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Ocena stopnia zróżnicowania rozwoju województw w Polsce
The Evaluation of the Diversity of Development in Administrative Districts in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 117-132, rys.,tab.
Issue title
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Keyword
Samorząd terytorialny, Rozwój gospodarczy
Local government, Economic development
Note
summ.
Abstract
Dbanie o rozwój danej jednostki samorządu terytorialnego należy do priorytetowych zadań jej decydentów. Poziom rozwoju determinuje jej pozycję konkurencyjną jak również wpływa na pozytywny odbiór danej jednostki wśród mieszkańców i potencjalnych inwestorów. Każda jednostka stara się być najlepsza chociaż w jednej dziedzinie, ażeby móc wykorzystać to w swoich bieżących działaniach zmierzających do poprawy swojego wizerunku poprzez działania promocyjne czy budowanie strategii rozwoju ukierunkowanego na pozyskiwanie inwestorów. Z tego powodu niezmiernie ważne jest ażeby prowadzić wszechstronne, wielowymiarowe analizy dotyczące sytuacji gospodarczej i stopnia rozwoju danej JST(abstrakt oryginalny)

This article aims to point out the possibility of applying the methods of multidi-mensional comparative analysis for classification of local government's entities by us-ing preselected analytical data (economic indicators). The authors classified the administrative districts comparing specific economic value that have determined the economic development in 2012. However, it is signifi-cant to point out that the conclusions drew from the applied model are determined main-ly by the input data (economic indicators) and the period when they are made. There-fore, an analysis cannot be carried out without proper references to the assumptions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Jastrzębska, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 85.
  2. E. Denek, J. Wierzbicki, J. Sobiech, J. Wolniak, Finanse publiczne, Wydawnictwo Nauko-we PWN, Warszawa 1995, s. 81, za: S. Kańduła, I. Kijek, Wybrane zagadnienia finansów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 50.
  3. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo LEX, Warszawa 2012, s. 131.
  4. Badania przestrzenne rynku i konsumpcji, pr. zbior. pod red. S. Mynarskiego, Warszawa 1992 r., s. 119.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu