BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kogut-Jaworska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Decyzje finansowe i ich główne determinanty w procesach gospodarowania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego
Financial Decisions And Their Main Determinants In Processes Of Managing Public Funds Of Self-Government Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 163-176, rys.
Issue title
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Keyword
Samorząd terytorialny, Środki publiczne
Local government, Public funds
Note
summ.
Abstract
Zarządzanie finansami stanowi składową większej całości, tj. zarządzania w samorządzie i dotyczy poszczególnych jego obszarów funkcjonalnych. Gospodarowanie finansami w jednostce samorządu terytorialnego można postrzegać jako część zarządzania ogólnego. Tak rozumiane gospodarowanie finansami obejmuje czynności dotyczące planowania i kreowania zasad, reguł i narzędzi służących gospodarce finansowej.(abstrakt oryginalny)

Functioning of self-government units appears as the problem of the great weight this way for the entire society as well as individuals. The quality and the scope of per-formed tasks are a function of had stores particularly their effective application. Chang-es in philosophy of administering funds concern all self-government units acting in cur-rent economic reality. Financial resources are a special source and processes associated with drawing them and disbursing are not only interesting but also require the special look and analyses.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. L. Jędrzejewski, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007, s. 155.
  2. J. Zawora, Samodzielność finansowa samorządów gminnych Podkarpacia, Zeszyty Naukowe SGGW, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", z. nr 81, Warszawa 2010, s. 139-141.
  3. J. Hermaszewski, Analiza skuteczności zarządzania jednostką samorządu terytorialnego na tle wyzwań stawianych administracji publicznej, http://www.wuj.pl/UserFiles/File/Zarzadzanie% 20Publiczne%202013/1/First%20view/4-zp12013.pdf.
  4. M. Hamer, J. Champy, Reengineering w przedsiębiorstwie, Warszawa 1996 s. 45-49.
  5. P. Motek, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006, s. 19.
  6. B. Filipiak, Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 17
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu