BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pilecki Bartosz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Inwestycje w infrastrukturę społeczną jako obszar wsparcia regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Social Infrastructure Investment As An Area Of Support Of The Regional Operational Programme For Zachodniopomorskie Voivodeship 2007-2013
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 227-237, rys.,tab.
Issue title
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Keyword
Infrastruktura, Inwestycje
Infrastructure, Investment
Note
summ.
Abstract
W perspektywie finansowej 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne (RPO) stanowią jedno z ważniejszych źródeł finansowania inwestycji w infrastrukturę, przyczyniając się do realizacji celów polityki rozwoju regionalnego. Projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych w ramach RPO, dotyczą różnych obszarów (osi priorytetowych), zaczynając od gospodarki, a kończąc na spójności społecznej. Odpowiednio rozwinięta i dostępna infrastruktura społeczna przyczynia się do pozytywnych zmian jakościowych i ilościowych w kapitale ludzkim, kształtuje m.in. atrakcyjność osiedleńczą danego układu terytorialnego. W ten sposób wpływa na podnoszenie konkurencyjności regionów i oddziałuje na gospodarkę całego kraju. (abstrakt oryginalny)

The article contains an analysis of the European Union's financial support in the framework of the Regional Operational Programme of the Zachodniopomorskie Voivodeship (RPO WZ) in terms of social infrastructure. The publication consists of an introduction, three parts and summary. In the first part of this article describes the Re-gional Operational Programmes of the financial objectives of regional development pol-icy. In the second part of the article described the social and economic aspects of in-vestment in social infrastructure. Part three analyze the value of signed contracts under the RPO regarding social infrastructure. The whole is finished with synthetic conclu-sions of reaching the goal.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Uryga, W. Magielski, I. Bienias, Środki unijne. Klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie, ODDK, Gdańsk 2007, s. 14.
  2. J. Śliwa, Fundusze unijne bez tajemnic, WNWZ, Warszawa 2008, s. 24.
  3. Portal Funduszy Europejskich, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/, 30.06.2013.
  4. Gospodarka miejska, red. E. Dżbik, SGH, Warszawa 1995, s. 81-88.
  5. J. Kroszel, Infrastruktura społeczna w polityce społecznej, Opole 1990, s. 18.
  6. Obliczenia własne na podstawie danych Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13) Zestawienie wartości umów/decyzji o dofinansowanie - w podziale na programy oraz te-mat, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/KSI_raporty. aspx, 02.07.2013.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu