BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Twarowski Bartosz
Title
Działania Banku Centralnego Norwegii w czasie kryzysu gospodarczego 2007+
Actions of Central Bank of Norway during 2007+ economic crisis
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 1, s. 181-202, wykr., biblogr. 16 poz.
Keyword
Sektor bankowy, Kryzys gospodarczy, Polityka pieniężna
Banking sector, Economic crisis, Monetary policy
Note
streszcz., summ.
Country
Norwegia
Norway
Abstract
Kryzys finansowy zapoczątkowany w 2007 roku na rynku kredytów subprime w Stanach Zjednoczonych po objęciu gospodarki realnej w 2008 roku dotknął także gospodarki państw europejskich . W Norwegii miał on jednak relatywnie łagodny przebieg. Celem opracowania jest przedstawienie pozytywnego wpływu makroekonomicznego zarządzania na przebieg kryzysu w Norwegii. Było to możliwe dzięki silnej gospodarce państwa zasilanej pieniędzmi z sektora naftowego, bardzo niskiemu bezrobociu i nadwyżce finansowej. Silna gospodarka zasilana pieniędzmi z sektora naftowego, dobra sytuacja makroekonomiczna: bardzo niskie bezrobocie i nadwyżka finansowa, a także wysoka jakość makroekonomicznego zarządzania sprawiły,że instytucje państwa skutecznie zminima- lizowały dotychczasowe skutki kryzysu. Większość czynników determinujących stabilność makroekonomiczną w Norwegii wynika ze strukturalnych cech norweskiej gospodarki. Mimo to działania rządu i banku centralnego miały bardzo duży udział w ochronie gospodarki. Celem opracowania jest przedstawienie kluczowych działań norweskiego banku centralnego w zakresie polityki monetarnej i zarządzania funduszem finansowym, a także ukazanie wpływu poszczególnych decyzji na utrzymanie stabilności gospodarczej w państwie. Ponieważ Bank Norwegii oraz jego działania nie są zagadnieniem powszechnie znanym, autor prezentuje również podstawowe kompetencje banku w zakresie polityki makroekonomicznej i kwestie dotyczące zarządzania tą instytucją. Analiza działań instytucji norweskich podzielona została na dwa okresy: lata 2008-2010, czyli czas najgłębszego kryzysu, kiedy działania antycykliczne cechowały się największą dynamiką, oraz lata 2010-2012,gdy ustabilizowano sytuację gospodarczą.(fragment tekstu)

The period of global economic crisis starting from 2008 is a great challenge for public institutions responsible for macroeconomic management. Although Norway is a country that has not been significantly affected by the crisis, the pace and scale of countercyclical actions were a major challenge for Norwegian institutions. The activities of the Norwegian central bank included interest rate policy, liquidity management on the interbank market and supervision of the oil fund.The policy of interest rates had a huge importance in 2008 when the bank made a few decisions under conditions of high uncertainty and unprecedented scale. The initial phase of the crisis was also crucial in terms of liquidity and policy of enhancing stability of Norwegian banks. Due to high fluctuations of prices on stock, bond and real estate markets it was also extremely difficult to manage the oil fund portfolio. Nevertheless, through effective policy the Bank of Norway has contributed to minimizing the crisis' costs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Berg S. A., Banks' liquidity situation during the # nancial turmoil in autumn 2008, "Norges Bank Economic Bulletin" 2012, Vol. 83, s. 1, http://www.norges-bank.no/pages/87616/Banks%E2%80%99_liquidity_situation_Autumn2008. pdf (01.09.2012).
 2. Boyd J., Greek PSI details hidden from Norway SWF, Investment Europe Website, http://www.investmenteurope.net/investment-europe/news/2161450/greek-psi-details-hidden-norway-swf, (01.09.2012).
 3. Facts 2012. "The Norwegian Petroleum Sector, red. J.Ø. Hansen, Ministry of Petroleum and Energy of Norway, s. 20, http://npd.no/Global/Engelsk/3-Publications/Facts/Facts2012/ Facts_2012_web.pdf (18.08.2012).
 4. Fastsatt av Finansdepartementet, 8. november 2010 med hjemmel i lov 21. desember 2005nr. 123 om Statens pensjonsfond, § 2 annet ledd og § 7, http:// www.nbim.no/no/About-us/governance-model/management-mandate/ (19.08.2012).
 5. Fastsatt av Finansdepartementet, 8. november 2010 med hjemmel i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond § 2 annet ledd og § 7. Endringer: Endret ved vedtak 21 des 2010 nr. 1792, 5 sep 2011 nr.901,http://www.nbim.no/en/About-us/governance-model/management-mandate/
 6. Government Pension Fund Global Annual Report 2011, Norges Bank Investment Management, Oslo 2012, s.43, http://www.nbim.no/Global/Reports/2011/Annual%20report%202011/Arsrapport_11_ENG_web.pdf (21.02.2013).
 7. http://www.nbim.no/en/Investments/equity-management/ (20.08.2012).
 8. http://www.norges-bank.no/en/om/publisert/ pressemeldinger/2009/pressemelding-1-juli-2009/ (07.09.2012).
 9. http://www.norges-bank.no/en/price-stability/monetary--policy-meetings/key-policy-rate/key-policy-rate-monetary-policy-meetings-and-changes-in-the-key- policy-rate/ (01.09.2012).
 10. Norges Bank Annual Report 2010,Norges Bank, Oslo 2011, s. 107, http://www.norges-bank.no/Upload/82632/AnnualReport2010.pdf (01.09.2012).
 11. Norges Bank Annual Report, Norges Bank, Oslo 2004, s. 17. http://www.norgesbank.no/upload/import/english/publications/annual_report/2003/ar-2003.pdf (01.09.2012)
 12. Norges Bank Monetary Policy Report 3/2011,Norges Bank, Oslo 2011, s. 12, http://www.norges-bank.no/pages/87120/MPR_3_11.pdf (01.09.2012).
 13. Norges Bank Monetary Policy Report 3/2012, Norges Bank, Oslo 2012, s. 7, http://www.norges-bank.no/pages/91224/MPR_312_k.pdf (16.11.2012).
 14. Norges Bank, http://www.norgesbank.no/en/prisstabilitet/ likviditetsstyring/likvi- ditetsstyringssystemet/endring-i-forskrift-om-bankers-adgang-til-lan-og-innskudd-i-norges-bank-mv-/ (01.09.2012).
 15. Norges Bank, http://www.norway.gr/News_and_events/Business/Norway-invests--in-Greece/ (01.09.2012).
 16. Strona internetowa Banku Norwegii, http://www.norges-bank.no/en/price-stability/ mone-tary-policy-in-norway/monetary-policy-instruments/ (01.09.2012).
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.1.8
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu