BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawryszuk-Misztal Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Cykl konwersji zobowiązań a rentowność wybranych spółek sektora chemicznego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Payable Deferral Period and Profitability of Listed Companies in the Polish Stock Exchange
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 849-859, tab., rys.
Keyword
Konwersja, Zobowiązania finansowe, Rentowność przedsiębiorstwa, Przemysł chemiczny, Spółki giełdowe, Wyniki badań, Analiza zależności
Conversion, Financial liabilities, Enterprise profitability, Chemical industry, Stock market companies, Research results, Dependency analysis
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie teoretycznego ujęcia analizowanego problemu, jak również analiza zależności korelacyjnej pomiędzy cyklem konwersji zobowiązań a rentownością wybranych spółek sektora chemicznego notowanych na GPW w Warszawie. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, t. 2, PWE, Warszawa 2000, s. 130.
 2. Debski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005, s. 275.
 3. Shin H., Soenen L.A., Efficiency of Working Capital Management and Corporate Profitability, "Financial Practice & Education" 1998.
 4. Deloof M., Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?, ,,Journal of Business Finance & Accounting" 2003, April-May, s. 573- 587.
 5. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998, s. 68.
 6. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 35.
 7. Fall-Winte, Shin H., Soenen L.A., Liquidity Management or Profitability - Is There Room for Both?, ,,AFP Exchange" 2000, Spring.
 8. Nobanee H., AlHajjar M., A Note on Working Capital Management and Corporate Profitability of Japanese Firms, July 15, 2009, http://ssrn.com/abstract=1433243.
 9. Nobanee H., AlHajjar M., Working Capital Management, Operating Cash Flow and Corporate Performance, September 10, 2009, http://ssrn.com/abstract=1471236.
 10. Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykłady - zadania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 241.
 11. Wawryszuk-Misztal A., Zależność między zarządzaniem kapitałem obrotowym netto a rentownością na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Annales UMCS", sec. H, vol. XLI, Lublin 2007, s. 277-287.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu