BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalk Philip (Technical University of Applied Sciences Wildau, Germany)
Title
Optimizing Sales Areas of Combined Transport Chains
Optymalizacja powierzchni obsługi przez łańcuch transportu kombinowanego
Source
LogForum, 2013, vol. 9, nr 4, s. 247-253, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Transport kombinowany, Marketing, Transport intermodalny
Combined transport, Marketing, Intermodal transport
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Wstęp: Łańcuch transportu kombinowanego (takiego jak na przykład transport intermodalny) ma szereg zalet. Z punktu widzenia klienta najważniejszą zaletą jest możliwość łączenia różnych przewozów i w efekcie obniżenie kosztów transportu. Z drugiej strony transport kombinowany wymaga często dłuższego czasu realizacji, ze względu na potrzebne czasy przeładunków. Metody: obszar położony wokół terminala, na którym realizacja dostaw poprzez transport kombinowany jest korzystniejsza od transportu bezpośredniego, jest określany jako obszar sprzedaży. Celem tej pracy było znalezienie metody wyznaczania takiego obszaru. Wyniki i wnioski: Przedstawiono metody obliczania obszaru sprzedaży oraz wyznaczania punktów geograficznych ograniczających ten obszar. (abstrakt oryginalny)

Background: Combined transport chains (such as intermodal transport), have certain advantages. The main advantage from customer points of view is the possibility to bundle freight and thereby decrease transport costs. On the other hand, a combined transport chain can cause longer transport times, due to the necessary transshipment processes. Methods: The area around a terminal, in which a combined service has favourable properties to a customer in comparison to a direct transport, can be understood as a sales-area, in which a combined transport product is marketable. The aim of this paper was to find a method to determine the best shape and size of this area. Results and conclusions: The paper at hand lined out a method in order to calculate such a sales area and determine which geographical points around a terminal have an advantage in comparison to a direct transport service. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bücker R., 1998. Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler. Oldenbourg.
  2. Bühler G., 2005. Verkehrsmittelwahl im Güterverkehr. Mannheim.
  3. Beute M., Bouffioux Ch., Maeyer J., Santamaria G., Vandresse V., Vandaele E., 2003. A multi criteria analysis of stated preferences among freight transport alternatives. Jyväskylä.
  4. Geiger C., 2011. Carbon Footprint - Abbau von Hemmnissen zur Emissionsminimierung.
  5. Michalk P., 2012. Planning competitive intermodal services - A multifactorial decision model for service planning. Wildau.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu