BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parys Tomasz
Title
Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP jako zmiana organizacyjna
Implementation of an integrated computer ERP-class system as an organization chang
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 570, s. 431-441, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Współczesne aspekty informacji. T. 2
Keyword
Systemy ERP, Wdrożenie systemów informatycznych, Zmiany organizacyjne
ERP system, Implementation of information systems, Organisational change
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu zaprezentowano zintegrowany system informatyczny ERP, podano jego definicję, funkcjonalność, wskazano także podstawowe korzyści jakie przynosi zastosowanie systemu informatycznego tej klasy. Przybliżono także zagadnienia związane z wdrożeniem systemu tej klasy. Wdrożenie zostało przedstawione jako zmiana organizacyjna. Scharakteryzowano pojęcie zmiany organizacyjnej, ukazano zasadnicze przesłanki wprowadzania zmian. Scharakteryzowano także podstawowe działania mające na celu przygotowanie organizacji do zmiany jaką jest wdrożenie systemu informatycznego. Wskazano na istnienie oporu pracowników wobec zmian, który występuje podczas wprowadzania każdej zmiany. Podsumowaniem rozważań w jest zaprezentowanie wybranych metod i narzędzi służących identyfikacji oporu wobec zmian oraz ich osłabiania. (abstrakt oryginalny)

The text presents an integrated computer ERP-class system, its definition and functionality. Furthermore the paper shows main advantages of use computer information system of such class. The text includes major issues related to process of implementation of that class of a system. This process has been presented as an organization change. Furthermore the paper defines items of organization change and presents main reasons for change. Moreover the other of the text characterized main tasks aimed to prepare company to change like implementation of computer information system is. Furthermore the paper shows employs resistance against any change in the organization. At the end, the other of the text presents several methods and instruments created to identify and reduce resistance against changes in the organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamczewski P., Wdrażanie systemu klasy ERP II w ujęciu procesowym, w: Kubiak B.F., Korowicki A., (red.), Human Computer Interaction, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2003.
  2. Beer M., Nohria N., Cracking the Code of Change, "Harvard Business Review", nr 3 (maj- czerwiec 2000).
  3. Dziuba D.T., Systemy informatyczne w obsłudze banków detalicznych, Wydawnictwo Nowy Dziennik, WNE UW, 2002.
  4. Parys T., Obawy użytkowników związane z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, [w:] Kisielnicki J. (red.) Informatyka w globalnym świecie, PJWSTK, Warszawa, 2006, str. 279 - 285.
  5. Penc, J. Innowacje i zmiany w firmie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet, 1999.
  6. Proctor, T. Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2003.
  7. Psychologiczny model zmiany - artykuł dostępny w wersji elektronicznej pod adresem http://www.informator.org.pl/f_artykuly_r.php?id_ar=5703 - w cytowanym kształcie witryna istniała w maju 2007 roku.
  8. Ruszkiewicz, J. (red.) Metodyka zarządzania projektami innowacyjnymi. TNOiK, Warszawa, 1980.
  9. Wojciechowska M., Metody pokonywania oporu wobec zmian i innowacji przeprowadzanych w bibliotekach - artykuł dostępny w wersji elektronicznej na stronie http://www.ebib.info/2006/74/wojciechowska.php w cytowanym kształcie witryna istniała w kwietniu 2007 roku.
  10. Zarządzanie zmianą i okresem przejściowym, Wydawnictwo MT-Biznes, Warszawa, 2003.
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu