BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świerk Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Rola benchmarkingu w doskonaleniu przedsiębiorstwa
The Role of Benchmarking in Improving Business
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 881-891, tab., rys.
Keyword
Benchmarking, Doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa, Organizacja pracy
Benchmarking, Enterprises organisation improving, Work organisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w bardzo szybko zmieniającym się otoczeniu wymaga ciągłego i permanentnego stosowania narzędzi umożliwiających dostosowywanie się organizacji do pojawiających się zmian. Jednym z nich jest benchmarking, który umożliwia doskonalenie organizacji na zasadzie uczenia się od innych. Może być on stosowany do usprawniania w zasadzie wszystkich obszarów działań przedsiębiorstwa, dzięki czemu jest często wykorzystywany w praktyce gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The article presents benchmarking as a concept of business improvement practices. Benchmarking is the process of identifying "best practice" in relations to both products (including) and the processes by which those products are created and delivered. The search for "best practice" can taker place both inside a particular industry, and also in other industries. Benchmarking involves looking outward (outside a particular business, organisation, industry, region or country) to examine how others achieve their performance levels and to understand the processes they use. In this way benchmarking helps explain the processes behind excellent performance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barber E., Benchmarking the Management of Projects: a Review of Current Thinking, "International Journal of Project Management" 2004, nr 22, s. 303.
 2. Bogan C., English M., Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, OnePress, 2006, s. 223-224.
 3. Czyż-Gwiazda E., Benchmarking. Benchmark Index czyli jak porównywać się z najlepszymi?, Centrum Benchmarkingu Polska, Katowice 2006, s. 11.
 4. Gabrusewicz G., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 1998, s. 267.
 5. Grudzewski W., Jaguszyn-Grochowska S., Zużewicz L., Benchmarking - istota i zastosowanie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 1999, nr 7, s. 6.
 6. Kowalak R., Benchmarking w realizacji strategii przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", 2005, nr 1080, s. 148-149.
 7. Kuczewska J., Europejska procedura benchmarkingu. Programy i działania, PARP, Warszawa 2007, s. 45-46.
 8. Kwas M., Dlaczego benchmarking? Rola benchmarkingu w promowaniu najlepszych wzorców, Centrum Benchmarkingu Polska, s. 9. (dostęp: 10.05.2010 r.).
 9. Martyniak Z., Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa 1996, s. 303-304.
 10. Nowak E. (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008 r., s. 218-219.
 11. Rugby D., Management Tools Survey 2003: Usage up as Companies Strive to Make Headway In Tough Times, "Strategy and Lidership", 2003, nr 5 (31), s. 5-6.
 12. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin 2007, s. 87-88.
 13. Węgrzyn A., Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Antykwa, Kluczbork-Wrocław 2000, s. 94-95.
 14. Ziębicki B., Benchmarking w doskonaleniu organizacji usług użyteczności publicznej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2007, s. 42-43.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu