BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franc-Dąbrowska Justyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Przeznaczenie zysku przedsiębiorstw rolniczych w aspekcie motywów i systemu celów
The Destination of the Profit of Agricultural Enterprises in the Aspect of Motives and the System Targets
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 895-905, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo rolne, Cele przedsiębiorstwa, Zysk, Model logitowy, Estymacja, Wyniki badań
Agricultural enterprises, Corporate objectives, Profit, Logit model, Estimation, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących zależności między przeznaczeniem zysku przedsiębiorstw rolniczych a motywami ich utworzenia oraz realizowanymi celami. Przeprowadzono analizy modelowe i stwierdzono, że odmienne były relacje między motywami, celami i opiniami o konsekwencjach przeznaczenia zysku na wypłaty dywidendy. (abstrakt oryginalny)

The article presents findings of the research concerning dependences between the destination of the profit in agricultural enterprises and the motives of their creation and with realized targets. Model-analyses was carried out. It was ascertained that depending on the motive of beginning of the economic activity, in a different manner one had perceived consequences of the payment of dividend on the economic-financial situation of the enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Franc J., 2003, Struktura kapitału w procesie rozwoju przedsiębiorstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 2. Franc-Dąbrowska J., 2009, Does dividend policy follow the theory of the capital structure?, "Managing Global Transitions" Vol. 7, No. 4, Winter 2009, Słowenia.
 3. Gorynia M., 2000, Teoria przedsiębiorstwa w okresie transformacji, "Ekonomista", nr 2.
 4. Gruszczyński M., 2002, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Monografie i Opracowania 490, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 5. Kosakowski E., 2008, Opodatkowanie podzielonego zysku osób prawnych za 2008 r., "Rachunkowość", Zamknięcie roku 2008.
 6. Kulawik J., 2001, Polityka kredytowa a modernizacja rolnictwa, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2-3.
 7. Majewski E., Ziętara W., 1997, System celów w rolniczych gospodarstwach rodzinnych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 6.
 8. Miller M.H., Modigliani F., 1961, Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares, "The Journal of Business", V. 34, I. 4.
 9. Simon H., 2007, Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji, Helion, Gliwice.
 10. Stępień K., 2005, Nadrzędne cele działalności jednostek gospodarczych, Zeszyty Naukowe Nr 674 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 11. Szablewski A., 2010, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - logika i prawidłowości, www.vbm.edu.pl, z dn. 28.06.2010 r.
 12. Witkowska D., 2005, Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, OE, Kraków.
 13. Ziętara W., 1987, System celów w państwowych przedsiębiorstwach rolniczych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 198.
 14. Ziętara W., 1989, Plan roczny i koncepcja systemu kontroli jego realizacji w państwowym przedsiębiorstwie rolniczym, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu