BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Mierniki kapitału obrotowego netto a próba wyznaczenia jego optymalnego poziomu
Measuring Instruments of Working Capital and Attempt of Evaluation of its Optimal Value
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 907-920, tab.
Keyword
Kapitał obrotowy, Aktywa, Analiza empiryczna
Working capital, Assets, Empirical analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem niniejszej publikacji jest problematyka kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie w kontekście jego podstawowych mierników (zarówno ujęcie wartościowe jak i formuły ilorazowe). Interpretacja ilościowego ujęcia tej wartości została poddana krytyce i wskazano szereg sytuacji, w których jej uproszczona interpretacja może doprowadzić do wygenerowania błędnego sygnału. Z kolei mierniki KON oparte na formule ilorazowej znalazły zastosowanie w zaproponowanej w artykule metodzie wyznaczania optymalnego poziomu KON dla konkretnego podmiotu. W tym celu wykorzystano między innymi średnie wartości branżowe z lat 2004-2010. (abstrakt oryginalny)

The subject of this publication is working capital in context of basic measuring instrument (both value and ratio formula). Interpretation of value approach was criticised and it was showed that in many situations simplified interpretation can cause that spurious signals may appear. On the other hand, ratio measuring instrument were used to evaluation of optimal value for the company according to method, that was proposed in this article. In this order, there were applied average values of ratios for particular industries (data for 2004-2010). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 186.
  2. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 310.
  3. Nita B., Controlling w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, [w:] Controlling w działalności przedsiębiorstwa, pod red. E. Nowaka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 342-348.
  4. Pawłowski J., Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 143-144.
  5. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 74.
  6. Wawryszuk A., Strategia kapitału obrotowego netto z punktu widzenia maksymalizacji wartości dla właścicieli, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia" Sectio H 2005, vol. XXXIX, 20.
  7. Wawryszuk-Misztal A., Strategie zarządzania finansami. Studium empiryczno-teoretyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 45.
  8. Zbroja A., Jak prawidłowo czytać informacje zawarte w bilansie przedsiębiorstwa, "Doradca Podatnika" 2004, nr 17.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu