BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska)
Title
Znaczenie ubezpieczeń finansowych dla funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce w okresie spowolnienia gospodarczego
The Importance of Financial Insurance for the Operation of Enterprises in Poland During the Economic Slowdown
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 923-935, rys.
Keyword
Ubezpieczenia finansowe, Ryzyko finansowe, Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenie kredytu
Financial insurances, Financial risk, Insurance market, Credit insurance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł koncentruje się na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem ubezpieczeń finansowych przez przedsiębiorstwa, jako sposobie zabezpieczenia się przed różnymi rodzajami ryzyk finansowych. Badania w oparciu o kwerendę literatury, przeprowadzono na podstawie danych finansowych Komisji Nadzoru Finansowego dla okresu 2002-2009. Celem artykułu jest ocena zmian zachodzących na rynku ubezpieczeń finansowych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu gospodarczego, który przyczynił się do zmniejszenia wartości składki przypisanej brutto zebranej w ramach ubezpieczeń kredytu (z wyłączeniem ubezpieczeń wierzytelności handlowych krajowych i zagranicznych) oraz wzroście sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, pochodzących z grupy ubezpieczeń różnych ryzyk finansowych, a także gwarancji ubezpieczeniowych. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on issues related to the usage of financial insurance by companies, as a way to protect themselves against various financial risks. Research based on a literature review, conducted on the basis of financial data of Financial Supervision Commission, the Polish Union of Factors and the Polish Association of Leasing for the period 2002-2009. This article aim is to assess changes in the financial insurance market of enterprises with particular emphasis on the economic crisis, which has contributed to reducing the value of gross written premium collected in the course of credit insurance (excluding insurance of home and foreign trade claims) and increase in sales of insurance products, coming from the group insurance of various financial risks and insurance guarantees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dankiewicz R., Waśko A., Ocena ryzyka w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego, [w:] Handschke J. (red.), Studia ubezpieczeniowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 127, Poznań 2009, s. 42-44.
 2. Jaworski M., Polisy do kredytu kupieckiego mogą podrożeć nawet dwukrotnie, 2009, Portal internetowy Gazety Prawnej, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/104010,polisy_do_kredytu_kupieckiego_moga_podrozec_nawet_dwukrotnie.html (07.06.2010 r.).
 3. Jaworski M., 2009, Droższe ubezpieczenie kredytu kupieckiego, Portal internetowy Gazety Prawnej, http:// biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/348693,drozsze_ubezpieczenie_kredytu_kupieckiego.html, (07.06.2010 r.).
 4. Kukiełka J., Poniewierka D., Ubezpieczenia finansowe, Gwarancje ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia transakcji kredytowych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003, s. 17-23.
 5. Kukiełka J., Poniewierka D., Ubezpieczenia finansowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003, s. 247-249.
 6. Mikulska A., Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców sektora MSP. Wyniki badania praktyk ubezpieczeniowych, "Wiadomości ubezpieczeniowe", nr 2/2009, s. 88.
 7. Regan L., Hur Y., On the Corporate Demand for Insurance: The Case of Korean Nonfinancial Firms, "The Journal Risk and Insurance", 2007, Vol. 74, No. 4, s. 829-850.
 8. Serwin K., 2006, Ubezpieczenie kredytu kupieckiego, Portal internetowy Gazety Ubezpieczeniowej, http:// www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=13781&Itemid=297(07.06.2010).
 9. Skibińska R., Sposób na podniesienie wiarygodności, "Rzeczpospolita" nr 275/8176.
 10. Tomaszewska I., Ubezpieczyciel kredytu jako kompleksowa organizacja na rynku ubezpieczeń należności kredytowych, [w:] Wieteska S. (red.), Ubezpieczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 97.
 11. Tomaszewska I., Ubezpieczyciel kredytu jako kompleksowa organizacja na rynku ubezpieczeń należności kredytowych, [w:] Wieteska S. (red.), Ubezpieczenia, Lublin 2006, s. 95-97.
 12. Wierzbicka E., Rynek ubezpieczeniowy, [w:] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2008, s. 420-435.
 13. Zawadzka D., Znaczenie ekspansji kredytu handlowego dla polityki monetarnej, [w:] Bielawska A., Dorozik L., Iwin-Garzyńska J. (red.), Finanse 2009 - Teoria i praktyka, Finanse przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 549, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 39, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 349-356.
 14. Zoń Ł., Ryzyko w praktyce w praktyce, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy", nr 9/2009.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu