BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieteska Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Straty nadzwyczajne przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2006 nie objęte ochroną ubezpieczeń majątkowo - osobowych
Extraordinary Losses of Enterprises in Poland in 2000-2006 Not Covered by Property - Personal Insurances
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 937-945, tab.
Keyword
Gospodarka rynkowa, Ochrona ubezpieczeniowa, Straty gospodarcze, Ubezpieczenia
Market economy, Insurance protection, Economic losses, Insurances
Note
streszcz., summ.
Abstract
W warunkach gospodarki rynkowej wyniki działalności przedsiębiorstw uzależnione są od wielu różnych czynników. Wyniki ekonomiczne wielu przedsiębiorstw i gałęzi gospodarczych wykazują, że wiele z nich osiągnęło nadzwyczajne straty finansowe. W artykule podejmujemy próbę określenia skali strat nadzwyczajnych w poszczególnych działach gospodarki narodowej. Staramy się odpowiedzieć na pytanie dlaczego nie zostały objęte ochroną ubezpieczeniową. (abstrakt oryginalny)

In a market economy, results of the enterprises are dependent on many factors. Economic performance of companies and branches of economy show that many of them were affected by extraordinary financial loss. This article attempts to determine the scale of extraordinary losses in several branches of national economy. Moreover it attempts to answer the question why they are not covered by insurance protection. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń, pod red. W. Sułkowskiej, Zakamycze, Kraków 2000, s. 80.
  2. Komentarz do ustawy o rachunkowości, pod red. Teresy Kiziukiewicz, Warszawa 2006, Lexis Nexis, s. 74-75.
  3. Kubański P., Komentarz do ustawy o rachunkowości, Rachunkowość - MSR - Podziałki, Gdańsk 2002, s. 92.
  4. Pazio N.M., Formanowska A., Struktura świadomości ubezpieczeniowej, "Wiadomości ubezpieczeniowe", nr 3,4/2002.
  5. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red. Z. Messner, PWN, Warszawa 2007, s. 46.
  6. Rocznik statystyczny przemysłu z lat 2004, 2007. Tabele - Wynik Finansowy przedsiębiorstw przemysłowych.
  7. Trenczek S., Kilka uwag do oceny współwystępujących zagrożeń w kopalniach węgla kamiennego, Górnictwo i geologia, zesz. 5/2009, s. 137-143.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu