BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czajkowski Mikołaj (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Title
Eksperymentalne możliwości badań nad nośnikami wartości wewnętrznej dóbr środowiskowych
Source
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2004, nr 15, s. 172-181, tab., rys., bibliogr.
Keyword
Wartościowanie elementów środowiska, Ochrona środowiska, Wartości niematerialne
Valuation of environmental elements, Environmental protection, Intangible asset
Note
summ.
Abstract
Hipoteza badawcza, której weryfikację omawia się w tej pracy brzmi: "Idee mogą być nośnikami wartości wewnętrznej". W tej definicji słowo "idee" rozumie się jako pewne rozpoznawalne pojęcia, wykorzystywane w scenariuszach badań. Niniejsza praca poświęcona jest omówieniu możliwości eksperymentalnej weryfikacji postawionej powyżej hipotezy. W pierwszej części omówione zostały możliwości bezpośredniej i pośredniej falsyfikacji hipotezy. Część druga poświęcona jest krótkiemu omówieniu możliwości, jakimi w weryfikacji tej hipotezy dysponuje ekonomista oraz naszkicowaniu trudności, jakich można się spodziewać, podchodząc do zagadnienia od strony ekonomicznej. Część trzecia systematyzuje praktyczne metody weryfikacji hipotezy oraz zawiera propozycje konkretnych badań.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Arrow, K., Solow R., Portney P.R., Learner E.E., Radner R., Schuman H., 1993, Report of the NOAA Panel on Contingent Valuation, "Federal Register" nr 58. s. 4601 4614.
 2. Becker, G., DeGroot M., Marschak J., 1964. Measuring utility by a single response sequential method, "Behavioral Science" nr 9, s. 226-236.
 3. Brown, T.C., Barro S.C., Manfredo M.J., Petersom G.L.. 1995. Does Better Information About the Good Avoid the imbedding Effect?, "Journal of Environmental Management" nr 44, s. 1-10.
 4. Camerer, C., 1995, Individual decision making, w: J. Kagel and A. Roth (vvyd.), Handbook of Experimental Economics, Princeton University Press, Princeton, NJ, s. 587-703.
 5. Champ, P.A., Boyle K.J., Brown T.C., 2003, A Primer on Nonmarket Valuation, Kluwer Academic Publishers, Holandia.
 6. Czajkowski M., 2003, De Gustibus Est Disputandum, praca magisterska, WNE UVV.
 7. Davis. D., Holt C., 1993, Experimental Economics, Princeton University Press, Princeton, NJ.
 8. Desvousges, W.H., Johnson F.R., Duni'ord R.W., Boyle K.J., Hudson S.P., Wilson K.N., 1992, Measuring Natural Resource Damages with Contingent Valuation: Tests of Validity and Reliability, Cambridge Economics, Inc., Symposium, Contingent Valuation: A Critical Assessment; Washington, D C.
 9. Diamond, P., Hausman J., 1994, Contingent valuation: Is some number better than no number?, "Journal of Economic Perspectives" nr 8, s. 45-64.
 10. Friedman, D.. Sunder S., 1994, Experimental Methods: A Primer for Economists, Cambridge University Press, New York.
 11. Harrison G., 2002, Experimental Economics and Contingent Valuation, Working Paper, South Carolina, University of South Carolina.
 12. Hey J., 1991, Experiments in Economics, Cambridge, UK, Blackwell.
 13. Kagel, J., Roth A. (wyd.), 1995, The Handbook of Experimental Economics, Princeton: Princeton University Press.
 14. Kahneman, D., 1986, Comments, Valuing Environmental Goods, Cummings R.G., Brookshire D. S. (wyd.), Valuing Environmental Goods: An Assessment of the Con tingent Valuation Metod, Rowman and Allenheld, Totowa, NJ, s. 185-194.
 15. Kahneman, D., Knecht J., 1992, Valuing Public Goods: The Purchase of Moral Satisfaction, JEEM nr 22, s. 57 70.
 16. Krutilla. J.. 1967, Conservation Reconsidered, "American Economic Review" nr 57 (4). s. 777-786.
 17. Loomis, J., Lockwood M., DeLacey T., 1993, Some empirical evidence on embedding effects in contingent valuation of forest protection, "Journal of Environmental Economics and Management" nr 25, s. 45-55.
 18. Machina, M., 1987, Choice under uncertainty: Problems solved and unsolved, "Journal of Economic Perspectives" nr 1, s. 121 154.
 19. Mayo. E., 1933, The human problems of an industrial civilization, New York, Macmillan.
 20. Nunes, P., Schokkaert E., 2001, Warm Glow and Embedding in Contingent Valuation, Fondazione Eni Enrico Mattei, s. 1 27.
 21. Rabin M., 1998. Psychology and economics, "Journal of Economic Literature" nr 36, s. 11-46.
 22. Roethlisberger F., Dickson W.J., 1939, Management and the Worker, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
 23. Rolston H., 1988, Duties to and Values in the Natural World. Philadelphia, Temple University Press.
 24. Russow L.M., 1981, Why Do Species Matter?, "Environmental Ethics" nr 2, vol. 3, s. 101-12.
 25. Shiell A., Gold L., 2002, Contingent valuation in health care and the persistence of embedding effects without the warm glow, "Journal of Economic Psychology" nr 23, s. 251-262.
 26. Shogren, J., 2001, The X-Chapter. Experimental methods and Valuation, Mäler K.G., Vincent J. (wyd.). Handbook of Environmental Economics, North-Holland, Amsterdam.
 27. Svedsater, H., 2000, Contingent valuation of global environmental resources: Test of perfect and regular embedding, "Journal of Economic Psychology" nr 21, s. 605-623.
 28. Taylor, L., 1998, Incentive Compatible Referenda and the Valuation of Environmental Goods, "Agricultural and Resource Economics Review" nr 27, s. 132 139.
 29. Thaler, R., 1992, The Winners Curse: Paradoxes and Anomalies of Economic Life, Free Press, New York.
Cited by
Show
ISSN
0137-3056
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu