BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niżnik Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Reforma modelu ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych: nowe zasady finansowania a dostępność opieki zdrowotnej
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 981-993, tab., rys.
Keyword
Ochrona zdrowia, Reforma służby zdrowia, Opieka zdrowotna, Finansowanie ochrony zdrowia
Health care protection, Health care reform, Health care, Health care financing
Note
streszcz., summ.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
W dniu 23 marca 2010 r. prezydent Stanów Zjednoczonych podpisał jedną z najważniejszych ustaw The Patient Protection and Affordable Care Act (ustawa o ochronie praw pacjentów i dostępie do opieki zdrowotnej zwanej ustawą o ochronie praw pacjentów), która pozwala na wprowadzenie reform zdrowotnych zmieniających w szerokim zakresie organizację i finansowanie ochrony zdrowia. Została ona poprzedzona uchwaleniem przez parlament zmian w The Health Care and Education Tax Credit Reconciliation Act (ustawa o opiece zdrowotnej i uzgodnieniach dotyczących edukacyjnych ulgach podatkowych), który pozwala na nowelizację ustawy o ochronie praw pacjentów. Celem artykułu jest potwierdzenie tezy, w myśl której implementacja przyjętych rozwiązań powiększy grono osób posiadających ubezpieczenie zdrowotne, włączając tym samym większą niż do tej pory liczbę Amerykanów w publiczny i prywatny system ubezpieczeń zdrowotnych oraz jednocześnie wpłynie na wzrost wydatków publicznych. Stąd też przeprowadzono analizę organizacyjnych i finansowych założeń reformy oraz jej prognozowanych skutków dla opieki zdrowotnej. (abstrakt oryginalny)

The principal consideration of the paper is to assess a new concept of health care reform in the United States. Construction of the work is subject to the thesis, pursuant to which implementation of the reform can positively influence on expanding insurance coverage. The reform of health care system is based on federal regulations of private and public insurance. A new framework - the National Health Insurance Exchange (NHIE) is created by which individuals without access to Medicaid, CHIP or employer-sponsored insurance could obtain coverage. The federal government provides the system of subsidies and cost-sharing credits to individuals and small businesses to make coverage more affordable. Employers will be required to pay penalties if they do not offer coverage for their employee. CBO estimates the cost of coverage to be 938 billion USD over ten years. This cost are financed through a combination of savings form public programs and new taxes and fees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Antos J., Wilensky G., Kuttner H., The Obama Plan: More Regulation, Unsustainable Spending, Health Affairs, 2008, nr 6, s. 462-471.
  2. DeNavas-Walt C., Proctor B.D., Smith J.C., Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2007, Current Population Report, P60-235, Washington DC: US Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, August 2008.
  3. Ferrara P., The Obama Health Plan: Rationing, Higher Taxes, and Lower Quality Care, The President's Council of Economic Advisors, The Economic Case for Health Reform, The Heartland Institute, 2009.
  4. Frostin P., Sources of Coverage and Characteristics of the Uninsured: Analysis of the March 2008 Current Population Survey, EBRI Issue Brief, no. 321 (Employee Benefit Research Institute, September 2008).
  5. Heath Care Reform Act, Special Report, CCH Tax Briefing, Wolters Kluwer business, March 23, 2010.
  6. Manchikanti L., Hirsch J.A., Obama Health Care for All Americans Practical Implications, Pain Physician, 2009, vol. 12, s. 291-292.
  7. Marmor T., Oberlander J., White J., The Obama Administration's Options for Health Care Cost Control: Hope Versus Reality, Annals of Internal Medicine, 2009, nr 150, s. 485-489.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu