BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworzyńska Magdalena (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
System opieki zdrowotnej w Niemczech
Germany's Health Care System
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 995-1007, rys.
Keyword
System ochrony zdrowia, Finansowanie ochrony zdrowia, Organizacja ochrony zdrowia, Struktura organizacyjna
Health care system, Health care financing, Organization of health care, Organisational structure
Note
streszcz., summ.
Country
Niemcy
Germany
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja systemu opieki zdrowotnej w Niemczech, jego organizacji i sposobu finansowania. Poznanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania i organizacji systemu opieki zdrowotnej w Niemczech może być wykorzystane w procesie przekształceń systemu opieki zdrowotnej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is the presentation of Germany's health care system, his organization and the way of financing. Meeting solutions in functioning and the organization of the system of the health care in Germany can be used in the process of transformations of the system of the health care in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banach M., P. Okoński, System ochrony zdrowia nad Odrą, "Przewodnik Lekarza", 2004, 10, s. 18.
 2. Białynicki-Birula P., Reforma służby zdrowia w Niemczech - modyfikacja czy zmierzch systemu kas chorych?, http://www.e-gap.pl, 14.04.2007, s. 1.
 3. Busse R., Riesberg A., Health Care Systems In Transition: Germany, WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, Copenhagen 2004, s. 30-31.
 4. Choduj B., System opieki zdrowotnej - efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002, s. 106.
 5. Dotkuś W., Pomiar zadłużenia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej województwa dolnośląskiego, Prace Naukowe nr 1098, Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 19.
 6. Fedorowski J.J., Niżankowski R. (red.), Ekonomika medycyny. Kompendium dla lekarzy i studentów medycyny, PZWL, Warszawa 2002, s. 58.
 7. Knypl K., Szpital Europa, "Menedżer Zdrowia", nr 4/2007, s. 52.
 8. Kozierkiewicz A., System wartościowania pracy lekarzy, "Przewodnik Lekarza", 2003, 6, 7/8, s. 41.
 9. Kozierkiewicz A., Łanda K., DRG-skazani na gospodarność, http://www.hta.pl/dok/gosp.pdf, 23.10.2006.
 10. Lipowska N., Niemiecki system opieki zdrowotnej, http://www.nazdrowie.pl, 22.02.2005.
 11. Lipowska N., Niemiecki system opieki zdrowotnej, http://www.nazdrowie.pl, 22.04.2005.
 12. Niżnik J., W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnicza Brandta, Bydgoszcz-Kraków 2004, s. 71.
 13. Paszkowska M., Finansowanie systemu opieki zdrowotnej w wybranych państwach UE, "e-Finanse", 1/2006, s. 9.
 14. Sowada Ch., Ochrona zdrowia w Niemczech, "Polityka społeczna", nr 10/2001, s. 38.
 15. Wieczorkowska A., Ordnung muβ 00000sein, "Menedżer Zdrowia", nr 1/2008, s. 51.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu