BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pipień Mateusz (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Osiewalski Jacek (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska
A GARCH-M (1,1) Model : Specification and Bayesian Estimation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (7), 2001, nr 895, s. 188-197, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Model GARCH, Estymacja bayesowska, Wnioskowanie bayesowskie
GARCH model, Bayesian estimation, Bayesian inference
Note
summ.
Abstract
W artykule prezentujemy zastosowanie skośnych rozkładów t-Studenta o swobodnym parametrze modalnej do otrzymania efektu GARCH-in-Mean wprost z przyjętego rozkładu warunkowego stóp zwrotu. Wyróżniamy i poddajemy statystycznemu wnioskowaniu dwa niezależne źródła efektu GARCH-M: jedno mające podłoże w możliwej asymetrii, drugie związane ze swobodną modalną skośnego rozkładu t-Studenta. (...) W tej pracy wykorzystujemy podejście bayesowskie do wnioskowania o nieznanych parametrach modelu AR(1) GARCH-M(1,1) i ich funkcjach oraz do testowania efektu GARCH-M. (fragment tekstu)

The paper shows how to model the GARCH-in-Mean effect (i.e. the dependence of the mean of the conditional distribution of a GARCH process on its scale parameter) using the so-called skewed Student t distributions (with free mode) as the conditional distributions of the process. Bayesian estimation of our GARCH-M (1,1) specification is presented (assuming relatively diffuse proper priors). This approach is applied to the daily data from the Polish interbank market (the one-month Warsaw InterBank Offer Rate - WIBORIM - series). The GRACH-M effect is tested through posterior odds, but it is not supported by this particular data set. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bauwens L., Lubrano M.: Bayesian Inference on GARCH Models Using the Gibbs Sampler. "Econometrics Journal" 1998, vol. 1.
 2. Bollerslev T., Chou R.Y., Kroner K.F.: ARCH Modelling in Finance. "Journal of Econometrics" 1992, vol. 52.
 3. Bollerslev T.: Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. "Journal of Econometrics" 1986, vol. 31.
 4. Engle R.F.: Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of the United Kingdom Inflation. "Econometrica" 1982, vol. 50.
 5. Engle R.F., Lilien D.M., Robins R.P.: Estimating Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-MModel. "Econometrica" 1987, vol. 55.
 6. Fernández C., Osiewalski J., Steel M.F.J.: Modelling and Inference With v-Spherical Distributions. "Journal of the American Statistical Association" 1995, vol. 90.
 7. Fernández C., Steel M.F.J.: On Bayesian Modelling of Fat Tails and Skewness. "Journal of the American Statistical Association" 1998, vol. 93.
 8. Geweke J.: Bayesian Inference in Econometrics Models Using Monte Carlo Integration. "Econometrica" 1989, vol. 57.
 9. O'Hagan A.: Bayesian Inference. London: Edward Arnold 1994.
 10. Osiewalski J., Pipień M.: Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using GARCH Models with Skewed t Conditional Distributions. W: MACROMODELS'98 - Conference Proceedings, vol.2 (Instytut Ekonometrii i Statystyki UŁ, Łódź 1999).
 11. Osiewalski J., Pipień M.: GARCH-In-Mean Through Skewed t Conditional Distributions Bayesian Inference for Exchange Rates. W: MACROMODELS'99 - Conference Proceedings, vol.1 (Instytut Ekonometrii i Statystyki UŁ, Łódź 2000).
 12. Pipień M., Osiewalski J.: Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH. W: Dynamiczne Modele Ekonometryczne. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1999.
 13. Shepard N.: Statistical Aspects of ARCH and Stochastic Volatility. W: Time Series Models in Econometrics. Finance and Other Fields. London: Chapman & Hall 1996.
 14. Zellner A.: An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. New York: J. Wiley 1971.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu