BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bastek Adam
Title
Awangarda i kreacja : Nietzsche, Husserl, Wittgenstein
Vanguard and Creation : Nietzsche, Husserl, Wittgenstein
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (6), 2001, nr 897, s. 147-160
Keyword
Filozofia, Sztuka
Philosophy, Art
Note
summ.
Abstract
Wyjaśniono pojęcie awangardy i kreacji oraz zwrócono uwagę relację pomiędzy nimi w kontekście poglądów Nietzschego, Husserla i Wittgensteina.

The paper constitutes an attempt to relation between creation and vanguard. Creation and vanguard are a deep and meaningful notions. It is the role of philosophy to formulate these issues into problems. The author of the text attempts to match the task by illustrating important moments of the postCartesian philosophy (Nietzsche, Htisserl, Wittgenstein). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bastek A.: Świat bez kreacji, czyli z perspektywy antyku. "Humanistyka i Przyrodoznawstwo" 1996 nr 2.
 2. Breton A.: Manifest surrealizmu.
 3. Dilthey W.: Rozumienie i życie. Wyboru i przekładu dokonał G. Sowiński. W: Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki. Kraków: Wyd. Naukowe papieskiej Akademii Teologicznej 1993.
 4. Husserl E.: Husserliana. Gesammelte Werke. Phänomenologische Psychologie. Tłum. S. Walczewska. W: K. Święcicka: Husserl. Warszawa: WP 1993.
 5. Husserl E.: Husserliana. Gesammelte Werke. Zur Phänomenologie Intersubjektivität. Tłum. S. Walczewska. W: K. Święcicka: Husserl. Warszawa: PWN 1993.
 6. Husserl E.: Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga pierwsza. Tłum. D. Gierulanka. Warszawa: PWN 1967.
 7. Jasieński B.: Manifest w sprawie poezji futurystycznej.
 8. Jaworski S.: Awangarda. Warszawa: WSiP 1992.
 9. Leibniz G.W.: Zasady natury i łaski. Tłum. S. Cichowicz. W: Wyznanie wiary filozofa. Warszawa: PWN 1969.
 10. Marinetti F.T.: Manifest futuryzmu. Oprac. E. Grabska i H. Morawska, W: S. Jaworski: Awangarda. Warszawa 1992.
 11. Marquard O.: Rozstanie z filozofię pierwszych zasad. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa 1994.
 12. Nietzsche F.: Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych. Tłum. S. Wyrzykowski. Warszawa: Wyd. BiS 1992.
 13. Nietzsche F.: Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Przeł. W. Berent. Poznań: Zysk i S-ka 1995.
 14. Nietzsche F.: Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości (Studya i fragmenty). Tłum. S. Frycz i K. Drzewicki. Warszawa: Wydawnictwo bis 1993.
 15. Przyboś J.: Człowiek ponad przyrodę.
 16. Tatarkiewicz W.: Dzieje sześciu pojęć. Warszawa: PWN 1988.
 17. Vatimo G.: Nihilizm i postmodernizm iv filozofii. Tłum. M. Potępa. "Przegląd Filozoficzny" nr 1.
 18. Wittgenstein L.: Tractatus logico-philosophicus. Tłum. B. Wolniewicz. W: Filozofia współczesna. T. II. Pod red. Z. Kuderowicza. Warszawa: WP 1990.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-0689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu