BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Weijers Stef (HAN University; Arnhem Business School), Glöckner Hans-Heinrich (HAN University; Arnhem Business School), Pieters Reinder (HAN University; Arnhem Business School)
Title
A Different Logistics Manager? - Differentiation in Logistics Business Practise
Inny menedżer logistyki? Różnorodność w praktyce logistycznej
Source
LogForum, 2008, vol. 4, nr 1, 7 s., tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Logistyka, Kompetencje, Kompetencje kierownicze, Edukacja
Logistics, Competences, Managerial competencies, Education
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Edukacja profesjonalnych logistyków powinna być nakierowana na uzyskanie przez nich kompetencji zgodnych z zapotrzebowaniem gospodarki. W artykule zaprezentowano przegląd kompetencji poszukiwanych przez przedsiębiorstwa oraz zróżnicowanie w obszarze profili funkcji logistycznych. Instytucje edukacyjne mogą korzystać z przedstawionych wyników badań, aby w ten sposób lepiej dostosować programy nauczania do wymogów praktyki. (abstrakt oryginalny)

Educating students to become a logistics professional, requires a certain set of competences to be attained. This study investigates which competences are required in logistics business practise, and whether a differentiation may be noticed in the actual profiles of logistics professional. It shows that educational institutions could fine tune training their students according to the required abilities, skills and attitudes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Glöckner HH, Pieters R, Weijers SJCM, 2005. Linking Education and Logistics Practice (ELP), Arnhem.
  2. Kusters W.F., 2004. Van 3pl naar 4pl! Modekreet of serieus werk voor HRM?, Heerlen.
  3. Ploos van Amstel W., 2005. Intreerede (Inaugural address) Royal Netherlands Military Academy, Breda.
  4. Lieb R., 2004. The use of third party logistics services by large American manufacturers: The 2004 survey, Boston.
  5. Weijers S.J.C.M., Glöckner H.H., Pieters R., 2005. Can Logistics Service Companies Collaborate In The Logistics Chain On The Basis Of Current Qualifications?, 10th International Symposium on Logistics, Lisbon.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu