BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płaczek Ewa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Szołtysek Jacek (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Wybrane metody optymalizacji systemu transportu odpadów komunalnych w Katowicach
Selected Methods of Optimization of Transport System of Municipal Wastes in Katowice
Source
LogForum, 2008, vol. 4, nr 1, 10 s., tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Gospodarka odpadami, Odpady komunalne, Logistyka, Logistyka transportu
Waste management, Commercial wastes, Logistics, Transport logistics
Note
summ., streszcz., zfsg.
Country
Katowice
Katowice
Abstract
Jednym z istotnych problemów funkcjonowania skupisk ludzkich, stwarzającym szereg niedogodności i zagrożeń, jest gospodarowanie odpadami. Stąd ten obszar stanowi przedmiot zainteresowania wielu specjalistów, wśród których znajdujemy logistyków. Usprawnianie gospodarowania odpadami polega nie tylko zaprojektowaniu przepływów odpadów, lecz również na stosowaniu aparatu matematycznego do optymalizowania elementów projektowanych procesów logistycznych. (abstrakt oryginalny)

Waste management is one of crucial problems in developed living areas. It is also an area of problems and threats for normal functioning. Therefore this is an object of interest of lots of specialist including logisticians. Improving waste management is not only projecting flows but also using mathematical methods of optimization of elements of these flows. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Leboda R., Oleszczuk P., 2002, Odpady komunalne i ich zagospodarowanie. Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, s. 49.
  2. www.um.katowice.pl
  3. Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Katowice, 2003.
  4. Sołtysik M., 2000, Zarządzanie Logistyczne (za K. Tyc-Szmil: Rola i miejsce transportu w logistyce odpadów komunalnych), AE Katowice, s.231.
  5. Szołtysek J., 2005, Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, AE Katowice, s.105.
  6. Tikhonenko O., 2003, Elementy teorii obsługi masowej, Wydaw. WSP.
  7. Tyc-Szmil K., 2003, Rola i miejsce transportu w logistyce odpadów komunalnych, w: Transport w logistyce. Łańcuch logistyczny. Akademia Morska w Gdyni, Jurata 2003, s. 310.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu