BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stajniak Maciej (Institute of Logistics and Warehousing in Poznan, Poland)
Title
Technically-Infrastructural Conditionings of the Realization of Intermodal Transport Connecting the Baltic Sea with the Adriatic Sea
Techniczno-infrastrukturalne uwarunkowania realizacji przewozów intermodalnych łączących Morze Bałtyckie z Morzem Adriatyckim
Source
LogForum, 2008, vol. 4, nr 1, 8 s., tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Transport intermodalny, Rynek usług transportowych, Infrastruktura transportu, Infrastruktura kolei
Intermodal transport, Transport market, Transport infrastructure, Rail infrastructure
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Swobodny przepływ ładunków transportem intermodalnym łączący Morze Bałtyckie z Morzem Adriatyckim jest możliwy pod warunkiem, że infrastruktura transportowa w poszczególnych krajach będzie się charakteryzowała takimi samymi parametrami technicznymi. Niestety, obecna infrastruktura kształtowana była w myśl suwerennych decyzji państw i poddawana pewnym regulacjom dotyczącym zrównoważonego rozwoju transportu w korytarzach o szczególnym znaczeniu dla rozwoju transportu na terenie UE. Praca prezentuje bariery techniczno - infrastrukturalne w przewozach intermodalnych przez terytorium poszczególnych krajów. (abstrakt oryginalny)

Free intermodal transport of loads between the Baltic Sea and the Adriatic Sea is possible under the condition that the transport infrastructure in each country is described by the same technical parameters. Unfortunately, the existing infrastructure was shaped by the countries' supreme decisions and regulated by laws for sustainable transport development in corridors of a special meaning to EU transport development. The study presents technical - infrastructural barriers for intermodal transport in each country. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Liberadzki B., Mindur L. et. al., 2006, Polish transport system development conditions, , SGH, ILiM, Institute of Technology and Exploitation - PIB, Warsaw.
  2. Mindur L. et. al., 2007, Europe - Asia. Economy, transport, ILiM, Poznań.
  3. Neider J., 2006, Transport in international trade, University of Gdańsk Publishing, Gdańsk.
  4. Project Trend. Corridor-specific Reports, Deliverable Work Package B2
  5. http://www.oebb.at/vip8/betrieb/en/OneStopShop/Network_Statement_2007/3_General_Information_on_the_rail_network/3.3_Description_of_the_rail_network.jsp#26.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu