BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poniatowicz Marzanna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Determinanty, dynamika i zróżnicowania terytorialne deficytu i zadłużenia sektora samorządu terytorialnego w Polsce
Determinants, Dynamics and Territorial Diversity of Polish Local Government Deficit and Debt
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 100, s. 153-166, rys., tab.
Issue title
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów: VIII Forum Samorządowe
Keyword
Samorząd terytorialny, Deficyt budżetowy, Zadłużenie
Local government, Budget deficit, Indebtedness
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest określenie przyczyn oraz analiza zmian dotyczących wielkości, dynamiki i zróżnicowań terytorialnych deficytu oraz zadłużenia sektora samorządowego w Polsce w warunkach obserwowanego kryzysu gospodarczego i finansowego, z uwzględnieniem poszczególnych typów jednostek samorządu terytorialnego - JST (gmin, powiatów i województw samorządowych). Jako okres do analiz przyjęto lata 2008-2011. (fragment tekstu)

Among the natural consequences of the present economic and financial crisis is a steady deterioration in the financial standing of the local self-government sector - a crucial part of the public finance system - which is reflected, among other things, in the growing fiscal imbalance and rapidly increasing debt of this sector. The purpose of the paper is to identify the factors, economic and legal, which have a bearing on this process, and to analyse changes in the magnitude and dynamics of Polish local govern-ment deficit and debt, both in terms of the aggregate amount in relation to GDP and in terms of particular types of local government units (communes, districts, provinces). The analysis was performed for the period 2008-2011. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu