BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strojny Szymon (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Title
Przesłanki standaryzacji interpersonalnej obsługi klienta
The Conditions of Standardized Interpersonal Customer Service
Source
LogForum, 2008, vol. 4, nr 1, 8 s., rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Obsługa klienta, Standaryzacja, Jakość
Customer service, Standardization, Quality
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Obsługa klienta stanowi jeden z najważniejszych elementów strategii firmy. W istotny sposób wpływa ona na poziom relacji oraz lojalność klientów. Celem artykułu jest analiza możliwości standaryzacji procesu obsługi klienta. Autor skoncentrował się wyłącznie na interpersonalnej obsłudze klienta. Przedstawiono zatem etapy procesu obsługi klienta, istotę standaryzacji oraz czynniki wpływające na możliwości jej implementacji. Zaprezentowano także korzyści dla firmy wynikające ze standaryzacji obsługi klienta. (abstrakt oryginalny)

The customer service is one of the most important elements of the company strategy. It has a significant influence on the relations with the customers and on their loyalty. The main purpose of this article is the analysis of how can the process of customer service be standardized. The author focused exclusively on the interpersonal customer service. There have been presented the steps of the process, the meaning of standardization and the factors influencing the possibilities of how to implement the standards. There have been presented all the company benefits of the customer service standardization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Christopher M., Peck H., 2005, Logistyka marketingowa, PWE Warszawa, 52.
  2. Coyle J., Bardi E., Langley C.J., 2002, Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa, 155.
  3. Kempny D., 2001, Logistyczna obsługa klienta, PWE Warszawa 2001, 18-19.
  4. Rutkowski K., praca zbiorowa, Logistyka dystrybucji, Difin Warszawa 2001, 85-86.
  5. Rogoziński K., 1998, Nowy marketing usług, Wyd. AE w Poznaniu, 97.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu