BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Caninenberg Wilhelm (SRH Fachhochschule Hamm)
Title
Real-Time-Simulation of a Logistic-System Including Drives and Sensors for Testing PLC-Software by Software
Symulacja w czasie rzeczywistym systemu logistycznego obejmująca napędy i sensory do testowania oprogramowania sterowników logicznych przez program komputerowy
Source
LogForum, 2008, vol. 4, nr 3, 8 s., rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Logistyka, Symulacja, Testowanie oprogramowania, Oprogramowanie
Logistics, Simulation, Software testing, Software
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
W trakcie instalacji oprogramowania systemu zarządzania magazynami i transportem można napotkać problemy ze sterownikami logicznymi oraz błędy spowodowane przez nieprzetestowane oprogramowanie. Usuwanie napotkanych błędów powoduje opóźnienie pracy i niemożność dotrzymania ustalonego wcześniej harmonogramu wdrożenia. Niewystarczająco przetestowane oprogramowanie sterowników może być powodem nawet 40% przypadków niefunkcjonowania systemu. Bardziej zaawansowane funkcje w systemach magazynowych i transportowych opierają się na współpracy i połączeniu setek napędów i sensorów. Oprogramowanie sterowników logicznych jest instalowane po podłączeniu całego sprzętu, jako ostatni etap instalacji systemu logistycznego. Z tego też powodu to właśnie ta część systemu w postaci oprogramowania sterowników jest obarczana często wina za opóźnienia i komplikacje przy wdrożeniu. Proces testowania oprogramowania sterowników przed jego ostatecznym wdrożeniem pozwala uniknąć tych problemów. Firma Swisslog AG ze Szwajcarii zwróciła się do nas z prośbą o opracowanie systemu symulacyjnego w czasie rzeczywistym, nazwanego E-Control. E-Control jest systemem testowym. Przedstawia na komputerze całość systemu logistycznego wraz z wszystkimi napędami i sensorami. Testowanie systemu sterowników logicznych polega na obserwacji na ekranie monitora komputera zachowań i przemieszczania się obiektów bez konieczności budowania rzeczywistego systemu. Program ten pozwala obserwować wysoki poziom szczegółów na rysunkach i w trakcie ruchu, jak również śledzi pozycje obiektów (pojemników lub palet). Z drugiej strony E-control stosuje wszystkie formy sygnalizacji sterowników. Sygnały reprezentują poszczególne zdarzenia, które zachodzą w trakcie symulacji. Tak wiec E-control jest wirtualnym odtworzeniem rzeczywistego systemu logistycznego. Ilość sygnałów, jakie są przekazywane pomiędzy sterownikami a komputerem odpowiada ich ilości i czasowości w warunkach rzeczywistych. Oprogramowanie sterowników logicznych odbiera te sygnały i reaguje w odpowiednio zaprogramowany sposób. Sterowniki te wraz z ich oprogramowaniem zostaną później, jako oryginalny system, zainstalowane w rzeczywistym systemie logistycznym. Ta współpraca: symulowane wizualizowane zdarzenia systemu logistycznego w połączeniu ze sterownikami logicznymi i ich oprogramowaniem umożliwiają testowanie jak i poprawę oprogramowania tych sterowników. (abstrakt oryginalny)

While installation of warehouse-managing-systems, storage- and transport-systems and their PLC problems and errors are caused by untested software. Repairing the defects causes delay of time and stress with deadlines. Insufficient tests of PLC-Software cause nearly 40% failed systems. More complicated functions in storage- and transport-systems demand a linking of hundreds of drives and sensors. Furthermore PLC-Software is installed after hardware as the last step of installation of a logistic-system. Therefore PLC-Software is getting the responsibility of failure and delaying. Testing PLC-Software before real-operation avoids those defects and problems. The company Swisslog AG, Switzerland asked us to develop a real-time Simulation System called E-Control. E-Control is such a testing system. It shows the whole of an operating Logistic-System on a PC including all drives and sensors. Inspection of the PLC-Software takes place by watching the events and the movement of objects on the monitor of the PC without the construction of the real Logistic- System. The Simulation considered a high degree of details in pictures and movement as well as the capture of the positions of the objects (containers or pallets). On the other hand E-Control produces all signals for the PLC which is connected with Simulation-PC by real network. The signals represent the events of the visual simulation. E-Control replaces the real Logistic-System by means of a virtual system on the PC. The amount of the signals between PLC and PC and their timing correspond with the reality. The software of the connected PLC gets these Signals and reacts corresponding of the PLC-Software. The PLC with its software will be the original system later on installed into the real Logistic-System. This cooperation: the simulated visual events of a Logistic-System and the PLC with software makes possible testing and improving the PLC-Software. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Caninenberg W., Jacobi Chr., 2006, Software mit Software testen, Dortmunder Gespräche.
  2. Caninenberg W., ten Hompel M., 199, PC in der Lagerverwaltung, fördern+heben.
  3. Heidenblut V., 2002, Simulation und Emulation in der Logistik, Logistik im Unternehmen.
  4. Kahlert J., 2004, Simulation technischer Systeme, Vieweg Praxiswissen.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu