BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Otles Semih (Ege University, Turkey), Yalcin Buket (Ege University, Turkey)
Title
Smart Food Packaging
Inteligentne pakowanie żywności
Source
LogForum, 2008, vol. 4, nr 3, 7 s., rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Opakowania, Nanotechnologia, Opakowania produktów spożywczych
Packaging, Nanotechnology, Food packaging
Note
summ., streszcz.
Abstract
anotechnologia jest stosowana w przemyśle spożywczym w procesie pakowania żywności. Inteligentne pakowanie można zdefiniować, jako nowe podejście do systemu pakowania żywności. Ten system pakowania może dostosowywać własne parametry odpowiednio do zmian otoczenia (jak temperatura czy wilgotność) i dostarczać konsumentowi informacji o tym, że żywność uległa zepsuciu. Praca przedstawia krótko nanotechnologie oraz rozwój systemów pakowania i na bazie tej wiedzy, definiuje system inteligentnego pakowania. W celu lepszego zrozumienia jak działa system inteligentnego pakowania, przedstawiono materiały i urządzenia mające zastosowanie w tym procesie. Zaprezentowano również przykłady tego typu opakowań. (abstrakt oryginalny)

Nanotechnology is used for food packaging in food industry. Smart packaging can be defined as a new approach for food packaging system. This packaging system can arranged its condition according to environmental changes (like temperature and moisture) and it can be warned consumer when food is contaminated. In this paper nanotechnology, developments on packaging system are defined briefly and than depending on this knowledge smart packaging system is defined. Smart materials and smart package devices are defined for better understanding how smart packaging system is working. Finally food packaging samples are given. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chun-Yu Ch., Ching-Yi Ch., Wei- Shuo L., 2006, Performance Evaluation for Service Oriented Solutions in Supply Chain Management Processes of e-Business and Knowledge Transfer, [in:] Proceedings of International Conference on Logistics and Supply Chain Management, Hong Kong, China.
  2. Christopher M., 2000, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, PCDL, Warszawa, pp. 94 -98.
  3. Grenoble W.L., Novack R.A., 2006, Using Benchmarking to Improve Supply Chain Processes, [in:] Proceedings of International Conference on Logistics and Supply Chain Management, Hong Kong, China.
  4. Islei G., Cuthbertson R., 2006, Measuring Performance in Supply Chain, [in:] Proceedings of International Conference on Logistics and Supply Chain Management, Hong Kong, China.
  5. Kasprzak T., 2005, Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Difin, Warszawa, pp. 158 and farther.
  6. Levine L. O., 1996, Creating New Systems, [in:] Montgomery J.C., Levine L.O. (eds.) The Transition to Agile Manufacturing, ASQC Quality Press, Wisconsin.
  7. Sardana G., 2006, Designing Performance Metrics for Agile Supply Chains, [in:] Proceedings of International Conference on Logistics and Supply Chain Management, Hong Kong, China.
  8. Stachowiak A., Fertsch M., 2006, The Layout of Agile Facility, [in:] Proceedings of International Conference on Logistics and Supply Chain Management, Hong Kong, China.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu