BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romanow Paweł (Poznan School of Logistics)
Title
Road Transport in Poland during the Globalisation Process
Transport drogowy w Polsce w okresie procesu globalizacji
Der Polnische Straßentransport Während des Globalisierungsprozesses
Source
LogForum, 2008, vol. 4, nr 4, s. 1-6, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Transport drogowy, Globalizacja
Road transport, Globalization
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
W artykule Autor poddał analizie wpływ ekonomicznej globalizacji na sektor transportu drogowego w Polsce. Globalizacja działań gospodarczych, tworzenie się sieci współzależności między firmami oraz w ramach powstających łańcuchów dostaw powodują wzrost wymagań wobec transport. Na początku analizy przedstawiono wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz działalności w Polsce firm z udziałem kapitału obcego na rozwój polskiego handlu zagranicznego. Następnie zaprezentowano porównanie zmian wartości polskiego transportu i ich dynamiki w stosunku do transportu europejskiego. (abstrakt oryginalny)

In the paper the author analyze the influence of economic globalization on the road transport sector in Poland. Business activity globalization, formation of networks of connections and the related supply chains make the demand for transport grow. The analysis starts with showing the influence of direct foreign investments and companies with foreign capital share on phz (Polish foreign trade) development. Next, the value changes and dynamics of Polish transport in comparison to the EU's are presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Automotive market in Poland - reports of IBRM Samar http://www.motoryzacja.wnp.pl
  2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, grudzień 2007.
  3. Brdulak H.: Satysfakcja klientów w branży TSL, Dodatek Ekonomia, nr 72, 26 marca 2008.
  4. EU Energy and Transport in figures 2007/2008. DG for Energy and Transport & Eurostat. EC, Luxembourg 2008.
  5. Łacny J., Zalewski W.: Tramping drogowy jako nowa forma usług w transporcie. Międzynarodowym i wewnątrzwspólnotowym. Referat na V Konferencję Naukowo - Techniczną: LOGITRANS. Szczyrk 2008 r.
  6. Pasi S.: Trends in road freight transport 1999-2006. Statistics in Focus, Transport 14/2008.
  7. Statistics for 2007. Związek Przedsiębiorstw Leasingowych (Leasing Companies Association) http://www.leasing.org.pl
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu