BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marciniak Aneta
Title
Niewidzialne bariery awansu kobiet - apokryf "szklanego sufitu"?
Invisible Barriers of Women Promotion - an Apocryph of Glass-Ceiling
Source
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2004, nr 19, s. 5-19, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Pozycja zawodowa kobiet, Aktywność zawodowa kobiet, Kobieta w biznesie, Płace kobiet, Praca kobiet, Kobieta
Professional position of women, Female economic activity, Women in business, Women's salaries, Female labour, Woman
Note
summ.
Abstract
Zmiany społeczne i gospodarcze, jakie zachodzą w świecie, stwarzają warunki, które sprzyjają współuczestniczeniu kobiet w procesie zarządzania oraz wzrostowi ich ambicji zawodowych. Jednak zauważa się bardzo powolny rozpad stereotypów związanych z płcią czego wyrazem jest coraz większa liczba kobiet zdobywających wyższe wykształcenie. Nadal jednak można spotkać się z przekonaniem o mniejszej ekspansywności kobiet w zakresie dążenia do sukcesów. Do napisania niniejszego artykułu skłoniły autorkę zapytania związane z aktywnością ekonomiczną kobiet, która przejawia się coraz wyraźniej w sferze samozatrudniania. Coraz więcej kobiet decyduje się na prowadzenie własnej firmy, występując jednocześnie jako właściciel i osoba zarządzająca. Proces intensywnych transformacji społecznych, zachodzący w ciągu minionych kilkunastu lat, przyczynił się do współuczestniczenia obu płci w biznesie, a występująca dychotomia między aspiracjami zawodowymi kobiet i możliwością ich realizacji jest nadal mglista. Autorkę zaintrygowało pytanie, dlaczego osiąganie sukcesów zawodowych jest dla mężczyzn łatwiejsze niż dla kobiet i dlaczego kobiety mają znacznie mniejsze szanse na osiągnięcie sukcesu zawodowego niż mężczyźni, nawet jeśli mają takie same kwalifikacje. Podstawowymi źródłami informacji były pozycje polskiej literatury socjologicznej, feministycznej, a także czasopisma poświęcone przedsiębiorczości kobiet. (fragment tekstu)

The androgynous attitude of "independent women" manifests itself in society in the form of women in managerial positions. Emancipation and civilizing changes in the past hundred years have led to the noticeable improvement of the social position of women in general. Access to education, paid work, and vote rights have brought them freedom and the right to free choice. The opportunity of development, both intellectual and professional, has resulted in women aiming for promotion at work. In this article, entitled "Invisible barriers of women promotion - an apocryph of glass-ceiling", the author presumes that women's careers are not being hindered by the barrier of stereotypes, their fears or lack of courage, but only by the myth of glass-ceiling. All those obstacles, difficult to define or name, could be seen as transparent. They are our reality, but simply to perceive them is not advantageous to us. Instead of concentrating on obstacles that hinder our development, we should rather concentrate on things that we can profit from, things that may help us to improve ourselves. And if we are to improve our culture and enrich it in various values, we should make profitable use of the whole range of human capabilities and create the society that is willing to accept different, unlike views and thoughts. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Budrowska, B., [2002], Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Monografie FNP, Seria Humanistyczna, Wrocław.
 2. Cewińska, J., [2001], Kobiety w zarządzaniu, Zakład Zarządzania Personelem, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 3. Fisher, H., [2003], Pierwsza płeć, Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa.
 4. http://www.dedlajn.com.pl/dakinie/kim.html z dnia 3 lutego 2004.
 5. Januszek, H., [2002], Socjologiczne i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej - szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Kożuch, B., [2001], Przedsiębiorczość kobiet - wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 7. Lisowska, E., [1995], Kobiety właścicielki firm w Polsce, Kwartalnik Międzynarodowego Forum Kobiet, Kobieta i Biznes, nr 2-3.
 8. Lisowska, E., [2000], Polskie menedżerki 2000 i ich porównanie z amerykańskimi, Kwartalnik Międzynarodowego Forum Kobiet, Kobieta i Biznes, nr 1-2.
 9. Lisowska, E., [1999], Przedsiębiorczynie w Polsce, Biuletyn Ośka, nr 2.
 10. Lisowska, E., [2003], Zarządzanie a płeć, Kwartalnik Międzynarodowego Forum Kobiet, Kobieta i Biznes, nr 1-4.
 11. Lipski, J. T., [2004], Kobieta pod szklanym sufitem, Gazeta Wyborcza z dnia 8 marca.
 12. Łaszyn, A., [2001], Krótka spódnica PR, Press, listopad.
 13. Malinowska, E., [2001], Kobiety i feministki, Kultura i Społeczeństwo - Kobiety i Mężczyźni, Tom XLV, nr 2.
 14. Mandal, E., [2001], O naturze stereotypów męskości o kobiecości, Kwartalnik Międzynarodowego Forum Kobiet, Kobieta i Biznes, nr 1-2.
 15. Maruani, M., [1999], Feminisation du monde du travail, Cahiers Francais La societe francaise contemporaine, No 291.
 16. Mazur, J., [2004], Europejka pracująca, Zadra, nr 1(18).
 17. Pospiszyl, K., [1992], Psychologia kobiety, Agencja Wydawnicza PETRA, Warszawa.
 18. "Szklany sufit" bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. Raport z badań jakościowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 19. Reszke, I., [1994], Kształtowanie osobowości kobiet i jej wpływ na karierę zawodową, Kwartalnik Międzynarodowego Forum Kobiet, Kobieta i Biznes, nr 4.
 20. Smolski, R., Smolski, M., Stadtmuller, E., [1999], Edukacja Obywatelska. Słownik Encyklopedyczny, Wydawnictwo Europa, Warszawa.
 21. Strykowska, M., [1995], Kobiety w zarządzaniu. Społeczne i psychologiczne uwarunkowania pełnienia przez kobiety funkcji menedżerskich, w: Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, red. J. Miluska, E. Pakszys, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 22. Vedfelt, O., [1995], Kobiecość w mężczyźnie, SOLARIUM, Warszawa.
 23. Winnicka, E., [2003], Trzecie oko Fridy, Polityka, nr 10 (2391).
 24. Kurczewski, J., Molak, W., Grzesiowski K., [2003], Dlaczego nie rządzą kobiety?, Wywiady Sygnałów Dnia. Audycja w Programie 1 PR z dnia 18 listopada.
 25. Zielińska, G., [1999], Bezrobocie kobiet w Polsce, Biuletyn Ośka, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1642-2600
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu