BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyczkowska Joanna (Politechnika Koszalińska)
Title
Logistyka wybranych miejscowości nadmorskich Pomorza Środkowego - dostępność komunikacyjna
The Logistics of Selected Seaside Towns in the Middle Pomerania - Transport Accessibility
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2013, nr 3(23), s. 167-178, tab., bibliogr.
Keyword
Logistyka, Transport, Transport pasażerski
Logistics, Transport, Passenger transport
Note
streszcz., summ.
Country
Pomorze Środkowe
Middle Pomerania region
Abstract
W artykule zaprezentowano analizę porównawczą transportu indywidualnego i zbiorowego według parametrów - ceny, czasu, wygody podróżowania, niezawodności i częstotliwości. Celem artykułu jest przedstawienie problemów związanych z logistyką w wybranych miejscowościach nadmorskich Pomorza Środkowego przy określonych zachowaniach komunikacyjnych. Zwrócono uwagę na kongestie transportowe występujące w miejscowościach nadmorskich w sezonie letnim oraz podjęto tematykę problemów związanych z logistyką miejską.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the comparative analysis of individual and public transport by parameters - price, time, travel comfort, reliability and frequency. The aim of the article presents the problem of logistics in selected seaside towns in the Middle Pomerania at the specific communication behavior. The author draws attention to the congestion of transport occurring in the seaside towns in the summer and discusses problems with the theme of the city logistics.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Domańska, Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 21.
 2. S. Dziadek, Systemy transportowe ośrodków zurbanizowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991, s. 53.
 3. K. Chwesiuk, Logistyka miejska -potężny sojusznik nie tylko samorządów, "Logistyka" 6/2006, s. 10-11.
 4. J. Szołtysek, Logistyka miasta - geneza, istota, perspektywy, "Logistyka" 5/2010, s. 8
 5. Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005, s. 105.
 6. M. Ciesielski, Koszty kongestii transportowej w miastach, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1986, s. 14-15.
 7. M. Ciesielski, A. Szudrowicz, Ekonomika transportu, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2000, s. 51.
 8. I. Dembińska-Cyran, Sposoby rozwiązywania problemów transportu w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju miast, "Logistyka" 6/2006, s. 17.
 9. E. Mendyk, Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009, s. 22.
 10. J. Dyczkowska, Klient indywidualny na rynku turystycznym - czynnik logistyki, w: Popyt turystyczny. Konsumpcja - Segmentacja - Rynki, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe nr 699, "Ekonomiczne Problemy Usług" 84, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 205.
 11. R.J. Gerrig, P.G. Zimbardo, Psychologia i Życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 12. W. Gorzym-Witkowski, A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Zarys ekonomiki gminy, PWE, Warszawa 1999, s. 219-247.
 13. A. Sobczak, Prace z gospodarki przestrzennej, PWE, Warszawa 2001, s. 25. 2006, s. 190.
 14. W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, Polityka transportowa, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003, s. 41-42.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-0501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu