BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Neumann Gaby (Otto-von-Guericke University of Magdeburg), Krzyżaniak Stanisław (Institute of Logistics and Warehousing in Poznan, Poland)
Title
On the Way towards an E-Coach for Supporting Implementation and Realisation of the Efficient Consumer Response Concept
Na drodze do e-coachingu dla wsparcia wdrażania i stosowania koncepcji ECR
Source
LogForum, 2007, vol. 3, nr 1, 13 s., tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Zarządzanie łańcuchem dostaw, Efektywna obsługa klienta, Łańcuch dostaw
Supply Chain Management (SCM), Efficient Consumer Response (ECR), Supply chain
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
ECR to koncepcja poprawy funkcjonowania łańcucha, w której znajduje zastosowanie szereg metod pokrewnych zarządzaniu łańcuchem dostaw (SCM). Dla wdrożenia i praktycznego stosowania tej koncepcji niezbędne jest posiadanie dobrze wykształconej kadry, ściśle współpracującej w całym łańcuchu dostaw. E-coaching dotyczący ECR to idea pomocy tym osobom nie tylko w uczeniu się i zdobywaniu wiedzy, ale stworzenie możliwości aktywnego kreowania i pomyślnego stosowania procesów uczenia się w ramach indywidualnego toku kształcenia w środowisku wirtualnym (ecoaching). Artykuł przedstawia rezultaty projektu, który ma na celu wdrożenie koncepcji ECR w Polsce i w Niemczech poprzez wprowadzenie tej formy kształcenia dla zrozumienia i stosowania ECR. Przedstawione zostały zależności dydaktyczne oraz założenia, krótko przedstawia istotę i funkcjonalność tej formy nauki, omawia wyniki zastosowania prototypu oraz prezentuje wnioski w zakresie potrzebnej współpracy interdyscyplinarnej oraz potrzeb natury technicznej. (abstrakt oryginalny)

Efficient Consumer Response (ECR) is a concept for supply chain improvement using many methods related to supply chain management (SCM). To implement and run this concept in practice well-trained personnel are needed closely collaborating throughout the entire supply chain. The ECR e-coach realizes the idea of helping a person not to learn and gain knowledge directly, but in actively creating and successfully passing individual learning processes through guidance-on-demand (i.e. coaching) in a virtual environment (e-coaching). The paper presents the results of a project aiming to support the implementation of the ECR concept in Poland and Germany by providing an e-coach for understanding and implementing ECR. It briefly introduces didactics implications and design rationales taken into consideration, illustrates ecoach content and functionality as implemented, discusses results from prototype use and evaluation, and summarizes lessons learned with regard to trans-national, interdisciplinary collaboration and technological challenges to be mastered. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kopanska J., 2006, Evaluation of the "Introduction to ECR" Learning Module. In: MSL - Magdeburger Schriften zur Logistik 23 (2006), pp. 37-45.
  2. Neumann G., 2006, E-Coaching - a Constructivist Approach to Professional Education and Training in Logistics. In: MSL - Magdeburger Schriften zur Logistik 23 (2006), pp. 17-25.
  3. Neumann G., Krzyżaniak ST., 2007, E-Coaching - an efficient measure of professional development for SCM solutions. LogForum 3,1,1.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu