BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Neumann Gaby (Otto-von-Guericke University of Magdeburg), Krzyżaniak Stanisław (Institute of Logistics and Warehousing in Poznan, Poland)
Title
E-Coaching - an Efficient Measure of Professional Development for SCM Solutions
E-coaching - skuteczne wsparcie rozwoju zawodowego w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw
Source
LogForum, 2007, vol. 3, nr 1, 11 s., tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zdalne nauczanie, Coaching, Zarządzanie łańcuchem dostaw
e-learning, Coaching, Supply Chain Management (SCM)
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
E-coaching - skuteczne wsparcie rozwoju zawodowego w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw STRESZCZENIE. Nowoczesne łańcuchy dostaw, działające w gospodarce globalnej, wymagają ciągłego uaktualniania wiedzy, doświadczenia i umiejętności pracowników - menadżerów logistyki w zakresie rozwoju nowych koncepcji, rozwiązań i możliwych do zastosowania technologii. Jednocześnie wielu pracowników zmienia profil zawodowy, podejmując nowe wyzwania. Jest oczywiste, że zarządzanie łańcuchem dostaw to jeden z obszarów, gdzie konieczne jest stałe aktualizowanie wiedzy przez cały okres pracy zawodowej. Tradycyjne metody nauki są zastępowane przez bardziej nowoczesne. Coaching, zarówno w przypadku poszczególnych osób, jak i grup, jest jedną z najbardziej efektywnych. Jednocześnie szybki rozwój technologii informatycznych przyczynia się do rozpowszechniania opartego na rozwiązaniach internetowych nauczania na odległość. Wiele przykładów pomyślnego wdrożenia tej techniki kształcenia otwiera drogę do wprowadzania e-coachingu. Artykuł prezentuje aktualne wyzwania stawiane zarządzaniu łańcuchem dostaw i wynikające z nich potrzeby edukacyjne. Następnie, opierając się na zaprezentowanych na wstępie zasad coachingu i jego technicznego wsparcia, przedstawia ideę kształcenia metodą e-coach na przykładzie koncepcji ECR, ponieważ wydaje się ona szczególnie interesująca z punktu widzenia zastosowania tej formy kształcenia. (abstrakt oryginalny)

Contemporary supply chains, operating the environment of the global economy, require that development and updating of knowledge, expertise, competences and skills possessed by professionals - logistics managers, keep pace with the development of new concepts, solutions and enabling technologies. At the same time a lot of employees are changing their job profiles, facing new challenges. It is evident that logistics and supply chain management belong to these areas of human activities where a persistent, lifelong education is a must. Traditional ways of training are very often replaced by more sophisticated measures. Coaching, applied both to individual and to teams, is one of the most effective. At the same time rapid development of IT solutions contributes to IT-supported (mainly web-based) distance learning. Numerous examples of successful implementation of e-learning courses now open way to introduction of e-coaching. The paper presents contemporary challenges of supply chains management and the resulting educational needs. Then, based on the introduction of coaching and its technological support, it presents the e-coach idea on the example of Efficient Consumer Response, one of the supply management concepts particularly suitable for implementation of e-coaching. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Collins A., Brown J. S., Newman S. E., 1989, Cognitive apprenticeship: Teaching the crafts of reading, writing, and mathematics. In: L. B. Resnick (ed.), Knowing, learning, and instruction. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 453-494.
 2. Holzinger A., 2001, Basiswissen Multimedia. Bd. 2. Lernen: kognitive Grundlagen multimedialer Informationssysteme. Würzburg: Vogel.
 3. Jonassen D. H., 1991. Evaluating Constructivistic Learning. Educational Technology, 31(9), pp. 28-33.
 4. Lewandowska J., 2005, Determinants and Instruments of Supply Chain Effectiveness Creation in the FMCG Sector. Doctoral thesis, University of Economics, Poznań.
 5. Lewandowska J., 2006, ECR as a Concept for Supply Chain Functioning. In: MSL - Magdeburger Schriften zur Logistik 23, pp. 3-16.
 6. Muntjewerff A. J., DeTombe D.J., 2004, A Generic Environment for Integrating Streaming Video in Legal Education e-See. In: Proceedings of ED-MEDIA World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia, pp. 527-532.
 7. Neumann G., 2006, E-Coaching - a Constructivist Approach to Professional Education and Training in Logistics. In: MSL - Magdeburger Schriften zur Logistik 23, pp. 17-25.
 8. Neumann G., Krzyzaniak S., Lewandowska J, Boruta M., 2006, E-Coach for Understanding and Implementing Efficient Consumer Response in Supply Chains. In: MSL - Magdeburger Schriften zur Logistik 23, pp. 27-36.
 9. Pahl C., 2004, A Taxonomy for Interactive Educational Multimedia. In: Proceedings of ED-MEDIA World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia, pp. 610-617.
 10. Penning S., Karli B., 2004, General Learning Programme. Guiding Principles. ECR Europe 2004.
 11. Rosenberg M. J., 2001, E-Learning. Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age. New York: Mc Graw-Hill.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu