BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śrutowska Dorota (Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa)
Title
Wykorzystanie multimediów w nauczaniu przedsiębiorczości : (na przykładzie multimedialnego CD-ROM-u Wydawnictwa Nowa Era pt. Podstawy przedsiębiorczości)
How to Use Multimedia, While Teaching the Entrepreneurships : (In the Example of "Bases for Entrepreneurships", the Multimedia Disk by Nowa Era Publishing House)
Source
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2006, vol. 2, s. 264-278, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki
Keyword
Multimedia, Nauczanie, Przedsiębiorczość, Proces nauczania, Metody dydaktyczne
Multimedia, Teaching, Entrepreneurship, Teaching process, Didactic methods
Note
summ.
Abstract
Współcześnie multimedia są nieodzownym elementem procesu nauczania. Młodzież jest zafascynowana komputerami. Jeśli chcemy, by nauczanie było skuteczne, a nauka - łatwa i przyjemna, powinniśmy posługiwać się formą, która najlepiej dociera do uczniów. Dzięki temu zaciekawimy ich materiałem nauczania, rozbudzimy zainteresowanie. Multimedia uczą przez zabawę, co wspomaga proces przyswajania wiedzy. Poszerzają pole poznawcze, prezentując miejsca, zamiast o nich opowiadać. Ułatwiają utrwalenie przerobionego materiału, pomagają sprawdzać stopień opanowania wiedzy. A co najważniejsze, są interaktywne, dzięki czemu aktywizują uczniów i motywują ich do pracy. (fragment tekstu)

The article was prepared to encourage teachers to use this modern educational tool, i.e. a multimedia disk, on the entrepreneurship lessons. There are an introduction and a conclusion as the supplements to this article, which consists two main parts. In the first one a detailed structure of the CD is presented. The second one, that is more extensive, discusses the main kinds of the resources on the disk (movies, animations, simulations, exercises and tests). This study, in easy ways, shows how to use the disk and the resources it contains. The article gives practical advices that help to implement the CD disk into the teaching process; it present, how to use the particular resource on the particular lesson. It tries to prove, that using CD by Nowa Era Publishing House, notably enhances the efficiency of the entrepreneurship lessons. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarek J., Multimedia w działalności szkoleniowo-wychowawczej, Comandor, Warszawa 2000.
  2. Juszczyk S., Komunikacja człowieka z mediami. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998.
  3. Skrzydlewski W., Strykowski W. (red.), Media i edukacja w dobie integracji, Oficyna Wydawnicza eMPi2, Poznań 2002.
  4. Strykowski W., Audiowizualne materiały dydaktyczne. Podstawy kształcenia multimedialnego, PWN, Warszawa 1984.
  5. Strykowski W. (red.), II Międzynarodowa Konferencja "Media a edukacja", Oficyna Wydawnicza eMPi2, Poznań 1998.
  6. Strykowski W., Zając A. (red.), Nowoczesne media w kulturze, nauce i oświacie, TOW, Tarnów 1997.
Cited by
Show
ISSN
2083-3296
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu