BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczewski Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego
Holistic Aspects of ICT Conditions in Intelligent Organization
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 35, s. 5-23, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Organizacje inteligentne, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Zarządzanie wiedzą, Społeczeństwo informacyjne, Technologie teleinformatyczne, Systemy ERP, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Intelligent organisations, Information and Communication Technology (ICT), Knowledge management, Information society, Information and communication technologies, ERP system, Knowledge-based economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Organizacja inteligentna to organizacja opierająca się na zarządzaniu wiedzą w ramach społeczeństwa informacyjnego. Celem artykułu jest ukazanie roli całościowych uwarunkowań ICT na gruncie organizacji inteligentnych społeczeństwa informacyjnego. Po określeniu organizacji inteligentnej odniesiono się do zarządzania wiedzą w kontekście stosowania zaawansowanych rozwiązań ICT i wskazano tendencje rozwojowe w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Organizations are changing, or are capable of changing profoundly in the information society. Intelligent organizations are the abilities: to adapt to changing situations, to influence and shape their environment if necessary, to find a new milieu or reconfigure the business processes. Increasing requirements for extended enterprises have stimulated the integration of knowledge management function into ERP systems for knowledge asset management. This paper discusses how to deploy ERP concurrently in the framework of enterprise information systems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczewski P., Systemy ERP-BI w rozwoju organizacji inteligentnej [w:] Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Zeszyty Naukowe nr 113, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 2. Adamczewski P., E-logistyka jako czynnik rozwoju organizacji inteligentnych w gospodarce opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe nr 40, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2012.
 3. Adamczewski P., E-business Applications in Polish SME-sector - Condition and Development, Studia Informatica No 2B (97), Vol. 32, Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
 4. Adamczewski P., Gospodarka oparta na wiedzy jako determinanta dla polskich przedsiębiorstw [w:] Nauka dla gospodarki, red. C.F. Hales, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego "Nauka dla gospodarki" nr 1/2010, Rzeszów 2010.
 5. Adamczewski P., Rozwinięte systemy klasy ERP w inżynierii wiedzy [w:] Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe - wczoraj, dziś, jutro, red. J. Gołuchowski, B. Filipczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 6. Adamczewski P., Evolution in ERP - Expanding Functionality by BI-modules in Knowledge-based Management Systems [w:] Information Management ICIM, ed. B. Kubiak, Gdańsk University Press, Gdańsk 2009.
 7. Adamczewski P., ICT in Enterprise Architecture of e-Companies in Light of Studies on the Sector of SME in Wielkopolska. AITM'08. Research Papers, No. 35, Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2008.
 8. Becerra-Fernandez I., Gonzalez A., Sabherwal R., Knowledge Management: Challenges, Solutions and Technologies, Upper Saddle River, Pearson-Prentice Hall, New York 2004.
 9. Bratianu C., Vasilache S., Jianu I., In Search of Intelligent Organizations, Management & Marketing Economics Publishing House, Vol. 1(4), London 2006.
 10. Choo C.W., Information Management for the Intelligent Organization: The Art of Scanning the Environment, ASIS&T Monograph Series, London 2002.
 11. Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa 2012.
 12. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji intelektualnej [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, J.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.
 13. Henderson J., Venkatramana N., Strategic alignment: A Model for Organizational Transformation via Information Technology, MIT, Cambridge 1990.
 14. http://mfiles.pl/pl/index.php/organizacja_inteligentna.
 15. Koronios A., Yeoh W., Critical Success Factors for Business Intelligence Systems, "Journal of Computer Information Systems", Spring 2010.
 16. Magnier-Watanabe R., Senoo D., The Effect of Institutional Pressures on Knowledge Management and the Resulting Innovation, "International Journal of Intelligent Enterprise", Vol. 1, Issue 2, 2009.
 17. Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. M. Duczkowska-Piasecka, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012.
 18. Orzechowski R., Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008.
 19. Quinn J.B., Intelligent Enterprise, Free Press, New York 1992.
 20. Senge P., Piąta dyscyplina, teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 21. Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C. Olszak, E. Ziemba, PWN, Warszawa 2007.
 22. Thannhuber M.J., The Intelligent Organization. Integrating Performance. Competence and Knowledge Management. Capstone, London 2002.
 23. Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce, PARP, Warszawa 2009.
 24. Waltz E., Knowledge Management in the Intelligence Enterprise, Arteh House, Boston 2003.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu