BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Badzińska Ewa (Politechnika Poznańska)
Title
Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej
Interactive Media as a Condition of the Effectiveness of Social Communication
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 35, s. 24-40, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Komunikowanie społeczne, Techniki informacyjne, Komunikowanie skuteczne, Technologie cyfrowe, Społeczeństwo informacyjne, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Technologie internetowe, Marketing internetowy, Media społecznościowe, World Wide Web (WWW)
Social communication, Information techniques, Effective communication, Digital technologies, Information society, Information and Communication Technology (ICT), Internet technologies, e-marketing, Social media, World Wide Web (WWW)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dynamiczny rozwój nowych technologii telekomunikacyjnych i interaktywnych mediów przyczynił się do znacznej popularyzacji komunikacji społecznej w środowisku wirtualnym. Proces informatyzacji, przenikanie i unifikacja światów wirtualnego i rzeczywistego wywierają istotny wpływ na przeobrażenia w dzisiejszej komunikacji. Warunkiem skuteczności współcześnie podejmowanych działań jest stosowanie innowacyjnych technik i narzędzi, personalizacja przekazu oraz prowadzenie interaktywnego dialogu z obecnymi i przyszłymi społecznościami. Celem poznawczym pracy jest zaprezentowanie wirtualnych narzędzi i różnorodnych form interaktywnych mediów w komunikacji społecznej. Przedstawiono m.in. działania i aplikacje w obszarze narzędzi Web 2.0. Praca ma charakter badawczo-analityczny. (abstrakt oryginalny)

Dynamic development of new telecommunications technology and interactive media has contributed to substantial popularization of social communication in a hypermedia environment. The process of computerization, the penetration and unification of the virtual and the real world have a significant impact on the transformation of social communication. The condition of the effectiveness of communication activities undertaken today is manifested in the use of innovative techniques and tools, custom media and conducting an interactive dialogue with current and future communities. The cognitive aim of this paper is to present the virtual tools and various forms of interactive media in social communication. The operations and applications in the area of Web 2.0 tools have been presented here among others. This paper is of research and analytical character. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badzińska E., Kierunki rozwoju komunikacji i dyfuzja wiedzy w społeczeństwie informacyjnym [w:] Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, t. 1, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 702, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, Szczecin 2012.
 2. Badzińska E., Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów, PWE, Warszawa 2011.
 3. Banks D., Daus K., Customer. Community: Unleashing the Power of Your Customer Base, Jossey-Bass, San Francisco 2002.
 4. Castells M., Galaktyka Internetu - refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.
 5. Dworek T., Quo vadis mobile?, "Marketing w Praktyce", nr 11, 2011.
 6. Głowacz F., Dogoń klienta i zarób, "Marketing w Praktyce", nr 11, 2011.
 7. Januszewski F., Żyminkowski T., Digital merchandising, "Marketing w Praktyce", nr 11, 2007.
 8. Jenkins S., Marketing e-mailowy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2001.
 9. Kompendium wiedzy o marketingu, red. B. Pilarczyk, H. Mruk, WN PWN, Warszawa 2006.
 10. Kotler Ph., Marketing, Rebis, Poznań 2005.
 11. Krupka B., Duży krok w mobilność, "Marketing w Praktyce", nr 01, 2012.
 12. Malec N., Czas content marketingu, "Marketing w Praktyce", nr 03, 2012.
 13. Mazurek G., Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 14. Mazurek G., Promocja w Internecie. Narzędzia. Zarządzanie. Praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
 15. McHale J., The Changing Information Environment, New York 1976.
 16. Nalazek M., Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2010.
 17. Nieciecka M., Wybuch wyciszyć, "Marketing w Praktyce", nr 01, 2012.
 18. Penetracja kosmosu społecznościowego, Grupa robocza Social Media&WoMM IAB Polska, Marketing w Praktyce, nr 01, 2012.
 19. Stern W.L., El-Ansary A.I., Coughlan A.T., Kanały marketingowe, PWN, Warszawa 2001.
 20. Szewczyk A., Społeczeństwo informacyjne - nowa jakość życia społecznego [w:] Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju, red. A. Szewczyk, Difin, Warszawa 2007.
 21. Sojkin B., Informacyjne podstawy decyzji marketingowych, PWE, Warszawa 2009.
 22. Telakowiec K., Rok aplikacji, "Marketing w Praktyce", nr 01, 2012.
 23. Zacher L.W., Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 24. źródło internetowe: www.apple.com/pl/icloud/features.
 25. źródło internetowe: www.egospodarka.pl/31792,Rynek-mediow-i-reklamy-2008-2012,1,39,1.html.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu