BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stochniałek-Mulas Katarzyna (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Impact of Competitiveness on the Level of Profitability in the Example of the Two Market Competitiors: LOTOS and PKN ORLEN
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management, 2013, vol. 10, s. 77-88, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Konkurencyjność, Rentowność, Ropa naftowa
Competitiveness, Profitability, Oil
Note
summ.
Abstract
The ability of companies to generate profits is determined by the ratio of analysis based on determining the level of indicators as follows: Return On Sales ratio, Return On Assets ratio, Return On Equity ratio. It is commonly believed, that the level of profitability determines such factors as sales volume, the size of assets and funding structure. However, the profitability of the company also depends on factors that have taken place in reality and not recorded in the financial statements. These factors undoubtedly are the level of competition in the sector and the factors affecting competitiveness, which M.E. Porter (1992) describes as 'five competitive forces'. The aim of the article was to characterize the profitability and competitiveness of business and show the influence of competitiveness on the level of profitability, with an example LOTOS GROUP and PKN ORLEN (on the basis of Porter's five forces).(original abstract)(original
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burzym, E. (1971). Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
 2. Chrostowski, A. Szczepanowski, P. (1998). Planowania. In: A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. Zarządzanie, teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Dudycz, T. (2000). Analiza Finansowa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu im. Oskara Langego
 4. Duraj, J. (1993). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 5. Hamel, G. Prahalad, C.K. (1999). Przewaga konkurencyjna jutra. Warszawa: Business Press.
 6. Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Porter, M.E. (1992). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA.
 8. Stankiewicz, M.J. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Wydawnictwo TNOiK"Dom Organizatora".
 9. Biznes. Gazeta Prawna (2011). PKN Orlen najpewniej nie sprzeda Orlen Lietuva, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/478380,pkn_orlen_najpewniej_nie_sprzed a_orlen_lietuva.html (accessed on 15.01.2012).
 10. Deutsche Welle (2012). Raport: niektóre biopaliwa bardziej szkodliwe dla klimatu niż paliwa konwencjonalne, http://wiadomosci.onet.pl/raporty/deutsche-welle-w-onetpl/ raport-niektore-biopaliwa-bardziej-szkodliwe-dla-k,1,5025883,wiadomosc.html (accessed on 14.02.2012).
 11. Money.pl (2011). Nowe paliwo z PKN Orlen, http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/ artykul/nowe;paliwo;z;pkn;orlen,190,0,841918.html (accessed on 2.02.2012).
 12. Profil korporacyjny LOTOS (2008). Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A, http://www.lotos.pl/korporacyjny/grupa_lotos/grupa_kapitalowa (accessed on 4.01.2012).
 13. Wnp.pl. (2011). Transnieft nie będzie naprawiać rurociągu "Przyjaźń", http://nafta. wnp.pl/transnieft-nie-bedzie-naprawiac-rurociagu-przyjazn,131068_1_0_0.html (accessed on 15.01.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1898-0511
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu