BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasperska Ewa (Politechnika Koszalińska)
Title
Promocja instytucji kultury na przykładzie muzeów etnograficznych na wolnym powietrzu
Promotion of Cultural Institutions on the Example of Open-Air Ethnographic Museums .
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2013, nr 30, s. 59-74, tab.
Keyword
Promocja, Internet, Kultura
Promotion, Internet, Culture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł stanowi próbę przybliżenia narzędzi promocji stosowanych przez instytucje kultury. Omówienie ich uszczegółowiono na przykładzie muzeów etnograficznych na wolnym powietrzu. Autorka chciała podkreślić konieczność prowadzenia działań promocyjnych przez te podmioty, zwłaszcza wobec faktu,że stanowią one składnik produktu turystycznego regionu i są obok innych atrakcji turystycznych, przedmiotem wyborów konsumenta. Szczególną uwagę poświęcono obecności muzeów w internecie, dokonując na potrzeby opracowania analizy stron muzeów i ich zawartości oraz powiązanych z nimi adresów.(abstrakt oryginalny)

The paper is an attempt to approximate promotion to ols used by cultural institutions. These are discussed more detailed on the example of open- air ethnographic museums. The author wanted to point to the need for promotional activities by these entities. Especially because they are a component of the tourism product of the region and therefore they are, among other touristic attractions, the subject of consumer choices. Particular attention was paid to the presence of museums on the Internet. For the purpose of the article was done an analysis of museums websites, their contents and their associated addresses (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. M. Bucholz,Jak sprzedawać kulturę, czyli o znaczeniu wizerunku instytucji kultury dla promocji sponsoringu, http://kulturasieliczy.pl/jak-sprzedawac-kulture- czyli-o-znaczeniu-wizerunku-instytucji-kultury-dla-promocji-sponsoringu/ (20.02.2013)
 2. KSL, http://kulturasieliczy.pl/o-kampanii/ (20.02.2013)
 3. K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius,Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 646.
 4. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk,Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, s. 74.
 5. J.C. Holloway, C. Robinson,Marketing w turystyce, PWE. Warszawa 1997, s. 173
 6. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong,Marketing. Podręcznik europejski, PWE,Warszawa 2002, s. 848.
 7. E. Michalski,Marketing, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 300, 345, 377
 8. Pachnące premiery Jasminum z BM Factus Polska, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/pachnace-premiery-jasminum-z-bm-factus-polska (20.02.13)
 9. http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/departament-dziedzictwa-kulturowego.php (20.02.13).
 10. Muzea na wolnym powietrzu w Polsce, http://muzeaskansenowskie.eu/indexm.php?r=6(20.02.13)
 11. Lista polskich muzeów na wolnym powietrzu, http://www.skanseny.net/lista-skansenow(20.02.13)
 12. Skanseny etnograficzne, http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzea_w_Polsce#Muzea_etnograficzne_i_skanseny (20.02.13)
 13. B. Adamczewska,Współpraca z mediami jako promocja muzeum. Walory skansenu wykorzystywane w realizacji filmów, Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce nr 4, 2002, s. 11.
 14. Ph. Kotler,Marketing. Planowanie, wdrażanie, kontrola, Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 559.
 15. D. Kolber,Event marketing - historia i systematyka, http://trademarketer.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=32:event-marketing-historia-i-systematyka&catid=35:btl (20.02.13).
 16. Ph. Kotler,Marketing...,s.623
 17. Z. Kruczek,Współczesne tendencje w kreowaniu atrakcji turystycznych, w:Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji, red. J. Wyrzykowski, K. Klementowski, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego, Wrocław 2004,  s. 90.
 18. Dowodzą tego dane zebrane przez autorkę. Za: E. Kasperska,Marketing eventowy w promocji kulturowych wartości regionu, w:Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marketing i komunikacja w regionie, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 596, Ekonomiczne Problemy Usług nr 56, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010. s. 358.
 19. Turystyka wśród internautów, gemiusReport, wrzesień-październik 2008, s. 2. https://www.gemius.pl/pl/raporty (20.02.13).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu