BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowiec Arkadiusz (Politechnika Poznańska)
Title
Kluczowe czynniki dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych w Polsce
Key factors for microenterprises market access public procurement in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 22-30, tab.,rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Przedsiębiorstwo, Zamówienia publiczne, Finansowanie przedsiębiorstwa
Enterprises, Public procurement, Financing enterprises
Note
summ.
Abstract
Wobec słabnącego popytu na rynku wewnętrznym, na który zwracają uwagę przedsiębiorstwa, rośnie więc znaczenie alternatywnych form finansowania działalności gospodarczej. Jednym z nich są zamówienia publiczne, które udzielane są przez jednostki dysponujące środkami publicznymi. Obecnie rynek zamówień publicznych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków w Polsce.(fragment tekstu)

In this paper based on the results of the reports of the functioning of the public procurement system, and the results of studies of PARP own research conducted since 2008 has attempted to identify the key determinants of the smallest entities access to public procurement markets in Poland. For this purpose, the methodology of network thinking by three Swiss professors P. Gomez, G. Probst and H. Ulrich, which is based on systems theory. To identify the most important factors that facilitate access to public procurement markets adopted the point of view of microenterprises.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w pierwszej połowie 2012 roku, Ministerstwo Gospodarki, nr 2/2012.
 2. K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999 s. 104-145.
 3. P.M. Senge, Piąta dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
 4. G. Probst, P. Gomez. Vernentztes Denken. Untemehmen ganzheitlichen führen, Wiesbaden 1989, s. 6;
 5. H. Ulrich, G. Probst, Anleitung zum gamheillichen Denken und Handeln. Ein Brevier für Fühnmgskräfte, Bern-Stuttgart 1990, s. 114.
 6. Analiza sytuacji Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, red. M. Wyrwicka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 89-102.
 7. G. Klimarczyk, M. Masadyński, M. Wyrwicka, Zastosowanie analizy myślenia sieciowego do kierowania zmianą w firmie montażowej, "Logistyka" 2/2009.
 8. A. Borowiec, Zamówienia publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. Politechnika Poznańska, Poznań 2010.
 9. A. Borowiec, Formy współpracy małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 585, Ekonomiczne Problemy Usług, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 81-90.
 10. L. Stecki, Konsorcjum, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Toruń 1997.
 11. J. Cibinic, R.C. Nash, Formation of Government Contracts. Third Edition, The George Washington University, Washington DC 1998, s. 1414-1435.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu