BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kałkowski Leszek (Instytut Rozwoju Miast w Krakowie)
Title
Usługi nieruchomościowe w gospodarce krajów Unii Europejskiej
Real Estate Services in the Economy of European Union Countries
Source
Świat Nieruchomości, 2011, nr 4(78), s. 4-9, rys., tab.
Keyword
Globalizacja, Obrót nieruchomościami, Nieruchomości, Usługi
Globalization, Real estate transactions, Real estate, Services
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł poświęcono analizie udziału produkcji w ramach działu 'real estate' w łącznej wartości produkcji globalnej 26 krajów Unii Europejskiej w okresie 12 lat na podstawie analizy tablic przepływów międzygałęziowych. Produkcja działu 'real estate' stanowi 5,7% łącznej produkcji globalnej Unii Europejskiej, z czego obsługa nieruchomości wraz z budownictwem to 12,3% produkcji każdego kraju. Analiza pokazuje, iż w 'starych' krajach Unii Europejskiej dział ten ma większą wartość w stosunku do produkcji globalnej niż w krajach 'nowych'. Usługi świadczone w ramach działu 'real estate' dostarczane są przede wszystkim dla mieszkalnictwa, i średnio miesięcznie na jedno mieszkanie ich wartość wynosiła w roku 2007 105-318 euro. W Polsce wartość obsługi nieruchomości wynosiła w tym czasie 65 euro na mieszkańca. (abstrakt oryginalny)

The paper analyses the value added of production of real estate sector and its share in the total global production of 26 European Union countries, over 12 years period. The analyses is based on the examination of Input Output Tables. The value added of real estate sector amounts to 5,7% of the total global production of European Union, but together with construction sector, this is 12,3% of each country production. The analysis shows that in the 'old' EU countries, production value of real estate is higher than in the 'new' countries. The services of real estate sector are delivered mainly to the housing sector and their average monthly value per housing unit in 2007 amounted to 105 - 318 euro. At the same time, the value of real estate sector production in Poland amounted to 65 euro per capita. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu