BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Jacek (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Crowdsourcing - IV etap rozwoju rekrutacji internetowej
Crowdsourcing : the Fourth Step in e-Recruitment
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 1, s. 41-55, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
e-rekrutacja, Crowdsourcing, Rekrutacja pracowników, Internet, Wizerunek pracodawcy
e-recruitment, Crowdsourcing, Employee recruitment, Internet, Employer branding
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rekrutacja z wykorzystaniem internetu jest najszybciej rozwijającą się metodą pozyskiwania kandydatów. Zmienność narzędzi oraz oczekiwania, jakie budzi wykorzystanie metod teleinformatycznych w zarządzaniu, powodują, że pojawiają się liczne mity z nią związane. Tekst analizuje typologię czterech rodzajów e-rekrutacji oraz ocenia wartość poglądu, że upowszechnienie się crowdsourcingu w rekrutacji oznacza zanik firm "łowców głów". Przytoczone są wyniki badań pozwalających na szacowanie obecnego stanu rozpowszechnienia metod e-rekrutacji w Polsce i USA. (abstrakt oryginalny)

e-Recruitment is the fastest growing method for seeking out candidates. Changing tools and expectations stirred by the use of IT tools in management result in numerous associated myths. The article analyses the typology of four types of e-recruitment and assesses the worth of the view that the penetration of crowdsourcing in recruitment signifies the demise of "head-hunting" companies. The article presents the results of research that allows estimates of the present situation in e-recruitment methods in Poland and the United States. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Afuah A., Tucci C.L. (2012), Crowdsourcing As a Solution to Distant Search, Academy of Management Review, nr 37 (3), s. 355-375.
 2. Anderson N. (2003), Applicant and Recruiter Reaction to New Technology in Selection: A Critical Review and Agenda for Future Research, International Journal of Selection and Assessment, nr 11 (2-3), s. 121-136.
 3. Cable D.M., Turban D.B. (2003), The Value of Organizational Reputation in the Recruitment Context: A Brand-Equity Perspective, Journal of Applied Social Psychology, nr 33 (11), s. 2244-2266.
 4. Dewalska-Opitek A. (2009), Sześć zasad kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6.
 5. Girard A., Fallery B. (2010), Human Resource Management on Internet: New Perspectives, The Journal Contemporary Management Research, nr 4 (2), s. 1-14.
 6. Gomez D.R., Neves J. (2010), Employer Branding Constrains Applicants' Job Seeking Behaviour? Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, nr 26 (3), s. 223-234.
 7. Jeffery M. (2012), Rekrutacja 4.0, czyli spojrzenie w przyszłość, "Rekrutacja 2012"; http://hrstandard.pl/raport-rekrutacja-2012/, (dostęp 01.07.2012).
 8. Kantowicz-Gdańska M. (2009), Employer branding - kwestie definicji i modelu, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6.
 9. Keller K.L. (2003), Brand Synthesis: The Multidimensionality of Brand Knowledge, Journal of Consumer Research, nr 29 (4), s. 595-600.
 10. Levinson P. (2010), Nowe media, Kraków, Wyd. WAM.
 11. Lievens F., Highhouse S. (2003), The Relation of Instrumental and Symbolic Attributes to a Company's Attractiveness as an Employer, Personnel Psychology, nr 56, s. 75-102.
 12. Listwan T., red. (2010), Zarządzanie kadrami, Warszawa, Beck.
 13. Runiewicz-Wardyn M. (2008), Towards building e-learning environment in Poland, Warszawa, WaiP.
 14. Stone D.L., Lukaszewski K.L., Stone-Romero E.-F., Johnson T.L. (2013), Factors Affecting the Effectiveness and Acceptance of Electronic Selection Systems, Human Resource Management Review, nr 23, s. 50-70.
 15. Strohmeier S., Research in e-HRM: Review and implications, Human Resource Management Review, nr 17; 2010.
 16. Woźniak J. (2013 w druku), Rola e-elarningu w e-HRM, w Banachowski L. (red.), Postępy e-edukacji, Warszawa, Wyd. PJWSTK.
 17. Woźniak J. (2013), Rekrutacja - teoria i praktyka, Warszawa, PWN.
 18. Yüce P., Highhouse S. (1998), Effects of Attribute Set Size and Pay Ambiguity on Reactions to "help wanted" Advertisements, Journal of Organizational Behavior, nr 19, s. 337-352.
 19. Zając J. (2012), Technologie informacyjne i komunikacyjne a zarządzanie personelem, raport z badań "Trendy rozwojowe i zmiany gospodarcze w regionie" finansowanych przez EFS, Warszawa, Wyd. MGG Conference.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu