BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zbrojewski Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Title
Analiza cen na łódzkim rynku mieszkaniowym
Analysis of Prices on Housing Real Estate Market of Lodz
Source
Świat Nieruchomości, 2011, nr 4(78), s. 16-25, tab., wykr., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rynek nieruchomości, Ceny nieruchomości, Analiza cen
Real estate market, Real estate prices, Price analysis
Note
streszcz., summ.
Country
Łódź
Lodz
Abstract
Niniejszy artykuł jest próbą wskazania mechanizmu kształtowania się przyszłych cen transakcyjnych na rynku nieruchomości za pomocą modeli prognozy mechanicznej. Jakie warunki muszą zostać spełnione, by dawała ona dobre rezultaty? Jaki wpływ na otrzymane wyniki ma sposób doboru próby badawczej? Czy wykorzystane modele nadają się do prognoz długoterminowych? Rozważania będą prowadzone na podstawie obserwacji 1147 cen transakcyjnych z łódzkiego rynku nieruchomości mieszkaniowych. (abstrakt oryginalny)

This article is attempt to illustrate a mechanism of development of prospective transaction prices on the housing real estate market based on the mechanical prognosis models. The article shows, what kind of conditions must be met to result in a profitabie outcome. It alsow aims to establish the influence of a specific sample to the result of research. It tries to anwser the quastion whether certain models can be used for a long-term prognosis. The defiberations will be conducted based on 1147 transaction prices from the housing real estate market of Lodz. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. E. Kucharska-Stasiak "Nieruchomość w gospodarce rynkowej" PWN Warszawa 2006.
  2. A. Welfe, "Ekonometria", PWE, Warszawa 2003.
  3. A. Cieślak, "Prognozowanie gospodarcze", PWN 2008.
  4. W. Starzyńska, "Statystyka praktyczna" PWN Warszawa 2000.
  5. Materiały Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu