BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Maciej J. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Kreja Paweł (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Pośrednik w obrocie nieruchomościami w rozwoju lokalnym miasta
Immobility - Middleman as Actor of Local Development in the City
Source
Świat Nieruchomości, 2011, nr 4(78), s. 26-31, ryc., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rozwój miasta, Rynek nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Obrót nieruchomościami
City development, Real estate market, Property turnover, Real estate transactions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy warunków funkcjonowania pośredników w obrocie nieruchomościami w miastach. Pośrednicy stanowią jednych z istotnych aktorów rozwoju lokalnego w mieście. Słabszy rozwój miasta ma znaczący wpływ na nastroje i pozycję gospodarczą pośredników w obrocie nieruchomościami. Przedstawiciele wskazanego zawodu oczekują też zdecydowanie od władz miejskich działań mających na celu poprawę ich warunków pracy, które przejawiać się powinny przede wszystkim w aktywnej polityce przestrzennej. (abstrakt oryginalny)

Article is about conditions of work immobility - middle-mans In city In ex ample of Szczecin. Immobility - middlemans are important actors of local - development in the city. Development in the city has big influence to tempers of immobility-middlemans. They await from cities - government to help with their work - economy situation, especially active space-politic. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bryx M., 2006, Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Warszawa, Poltext.
  2. Brzeziński Z. (red.), 2007, Pośrednik na rynku nieruchomości, Warszawa, Poltext.
  3. Czornik M., 2008, Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
  4. Dzieciuchowicz J. 2008, Obrót nieruchomościami gruntowymi na terenie Łodzi (w) J. Dzieciuchowicz (red.) Folia geographica socio - oeconomica nr 9, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  5. Foryś I., 2009, Obrót nieruchomościami, Warszawa, Poltext.
  6. Groeger L, 2005, Usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (w) J. Dzieciuchowicz (red.) Usługi rynkowe w Łodzi w dobie transformacji, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  7. Jaźwiński I., 2009, Kapitał ludzki w Szczecinie - istota oraz aspekty rynku pracy i aspekty edukacyjne (w) S. Flejterski (red.) Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 529, Ekonomiczne Problemy Usług nr 30, Szczecin, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
  8. Kucharska - Stasiak E., 2006, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Warszawa, PWN.
  9. Parysek J, 2001, Podstawy gospodarki lokalnej, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  10. Trojanek R. 2008, Wahania cen na rynku mieszkaniowym, Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu