BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudzik-Lewicka Irena (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Title
Koncepcja zarządzania strategicznego w małym przedsiębiorstwie
Strategic management concept in a small company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 40-48, rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Przedsiębiorstwo, Zarządzanie strategiczne, Rozwój przedsiębiorstwa
Enterprises, Strategic management, Enterprise development
Note
summ.
Abstract
Pragnienie spójnego i celowego rozwoju przedsiębiorstw zmusza do strukturalizacji zachowań i wymaga podporządkowania doraźnych interesów celom długookresowym i nadrzędnym. Zmienność celów, tak samo jak ich krótkotrwały charakter prowadziłyby bowiem do marnotrawstwa wysiłków, stałyby więc w sprzeczności z pragmatyką współczesnego zarządzania. A zatem forma zarządzania, uwzględniająca cechy otoczenia, kładąca nacisk na przyszłość i grupująca wysiłki wobec jednego najważniejszego celu, musiała się pojawić - w nauce zarządzania przyjęła termin zarządzania strategicznego i obecnie stanowi raison d'etre istnienia przedsiębiorstw.(fragment tekstu)

This study has been devoted to the issue of strategic management in small business.It tries to answer the question about the scope of the process of strategic management in small business and the state of knowledge on issues pertaining to this process among entrepreneurs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000, s. 12-13.
  2. Tendencje w zarządzaniu organizacjami przyszłości, red. A. Barcik, R. Barcik, ATH, Bielsko-Biała 2006, s. 110.
  3. W. Barabasz, I. Dudzik-Lewicka, Zarządzanie strategiczne w małym przedsiębiorstwie, Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2011.
  4. I. Dudzik-Lewicka, Tworzenie strategii przedsiębiorstwa, w: START. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik, red. A. Pradela, Wyd. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2009.
  5. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 200-203.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu