BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Glabiszewski Waldemar (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Konsulting jako wsparcie dla potencjału absorpcyjnego małych i średnich przedsiębiorstw
Consulting services as the support for absorptive capacity of Smes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 49-60, rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konsulting, Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw
Small business, Consulting, Competitive potential of enterprises
Note
summ.
Abstract
Głównym celem, jaki stawia sobie autor w ramach niniejszego artykułu jest identyfikacja skali wykorzystywania wsparcia konsultingowego dla potencjału absorpcyjnego w protechnologicznej działalności innowacyjnej i ocena stopnia zadowolenia przedsiębiorstw z tych usług. W konsekwencji autor zamierza odpowiedzieć na pytanie, czy konsulting jest dobrą i wykorzystywaną alternatywą dla określonych zdolności absorpcyjnych, będących słabością małych i średnich przedsiębiorstw.(fragment tekstu)

In the present paper the author gives theoretical introduction in which he shortly explains the nature of absorptive capacity and its importance in the process of transferring technological innovations from the environment. Moreover, he suggests the role of consulting services in this process. The main part of the paper is of empirical character. This part is an attempt to answer the question if consulting services are used and if they are rewarding form of support for pro-technological absorptive abilities of the firm which, in general, seem to be the weakness of SMEs in kujawsko-pomorskie region.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. W.M. Cohen, D.A. Levinthal, Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning andInnovation, "Administrative Science Quarterly" 1990, vol. 35, nr 1, s. 128-152.
  2. S.A. Zahra, G. George, Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, end Extension, "Academy of Management Review" 2002, vol. 27, nr 2, s. 185-203.
  3. G. Todorova, B. Durisin, Absorptive Capacity: Valuing a Reconceptualization, "Academyof Management Review" 2007, vol. 32, nr 3, s. 777-779.
  4. K. Prammer, Ch. Neugebauer, Consulting Organizational Change Cooperation - Challenges,Issues and Solutions in Theory and Practice, "Journal of Management and Change" 2012, nr 29, s. 25.
  5. Z. Chrościcki, Konsulting w zarządzaniu. Doradzać czy współpracować, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1997, s. 23,
  6. R. Lusenet, KMPG, Klynveld Management Consultants, Holandia 1993.
  7. G.S. Dawson, R.T. Watson, M. Boudreau, Information Asymmetry in Information Systems Consulting: Toward a Theory of Relationship Constraints, "Journal of Management Information Systems" Winter 2010-11, vol. 27, nr 3, s. 146.
  8. A. Soejarto, M. Goldman, Ch. Adams, Key Issues for Consulting and Solution Implementation Services, Gartner, Stamford 2007, s. 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu