BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koza Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zakłady pracy chronionej jako główni pracodawcy osób niepełnosprawnych
Sheltered workshop as a major employers of people with disabilities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 70-78, tab.,rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Zakład pracy chronionej, Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych
Supported employment enterprise, Disabled people, Disabilities employment activity
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest próba analizy zmian zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej oraz u pozostałych pracodawców w kontekście modyfikacji przepisów dotyczących funkcjonowania i finansowania zatrudnienia tych osób w ostatnich latach.(fragment tekstu)

The handicapped persons are not attractive workers due his disability. In order to improve their attractiveness in the labor market state subsidies their employment. In years 2008-2012 changed the regulations of subsidizing the employment of disabled people in Poland. This resulted in a change in the employment of people with disabilities. Sheltered workshops and other employers have increased the employment of heavy disabled people above 5800people. Above 31000 lightly disabled people lost their jobs in the sheltered workshops because of this changes. Other employers have decreased employment of lightly disabled people by almost 7400 people.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu