BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górny Adam (Politechnika Poznańska)
Title
Informacja we wdrażaniu odpowiedzialności społecznej
An Information in CSR Implementation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 23-31, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Keyword
Informacja, Odpowiedzialność, Społeczeństwo
Information, Responsibility, Society
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu wskazano rolę i znaczenie informacji dla zapewnienia skutecznego wdrożenia zasad odpowiedzialności społecznej. W rozważaniach oparto się przede wszystkim na wymaganiach wynikających z implementacji normy ISO 26000. Umiejętność zdobycia oraz przetworzenia informacji zapewniających zrealizowanie istotnych potrzeb klientów decyduje o pozycji organizacji na rynku będącym elementem biznesowych zależności. Skuteczne funkcjonowanie organizacji determinowane jest odpowiednim przepływem istotnych w danym momencie informacji. Tworzy to swoiście rozumianą więź organizacyjną, opartą na formalnym i nieformalnym przepływie informacji.

At work the question of information in the Corporate Social Responsibility has been presented. A basis to considering was ISO 26000 standard. A role, signification and the task of information has been shown. Recognized, that the information is the determining elements of effective implementation the principles of social responsibility. In detail was referred its tasks in areas of functional conditions of social responsibility.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Brojak-Trzaskowska M. : Informacja jako czynnik kreujący konkurencyjność jednostek, w: Współczesne przedsiębiorstwo, red. J. Engelhard, CeDeWu, Warszawa 2009.
 2. Czekaj J.: Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 3. Czubała A.: Znaczenie społecznej odpowiedzialności w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, w: Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
 4. Flakiewicz W.: Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 5. Górny A.: Ergonomia w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu, w: Problemy etyczne w organizacji uczącej się, red. E. Skrzypek, Uniwersytet Marii Curii-Skłodowskiej, Lublin 2010.
 6. Górny A.: Informacja w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej (na przykładzie wymagań koncepcji TQM), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 650, Szczecin 2011.
 7. Górny A.: Odpowiedzialność społeczna w MSP - wybrane aspekty realizacji wymagań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 695, Szczecin 2012.
 8. Kaźmierczak M.: Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu, "Bezpieczeństwo Pracy" 2009, nr 5.
 9. Kolbusz E.: Problemy badania potrzeb informacyjnych w systemach zarządzania, "Informatyka" 1991, nr 8.
 10. Martyniak Z.: Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa 1996.
 11. Oleński J.: Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003.
 12. Rojek-Nowosielska M.: Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 13. Stoner J.A.F.: Kierowanie, Warszawa 1996.
 14. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu