BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Liczmańska Katarzyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Znaczenie marki jako instrumentu oddziaływania rynkowego w sektorze mśp
The importance of brands as instrument in the market impact smes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 86-95, rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Marka, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Marketing
Brand, Small business, Marketing
Note
summ.
Abstract
Celem głównym artykułu jest analiza znaczenia marki jako instrumentu oddziaływania rynkowego dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko- pomorskiego.(fragment tekstu)

In an unprecedented period of rapid globalization, consumerism and the growing importance of the brand, which is able to provide the company a sustainable competitive advantage. Offering a portfolio of strong brands and effective management it provides businesses a significant competitive instrument. As a recognized brand, customers realize substantial emotional benefits that impact on the increase in value of the product to the customer. Choose between brand and brand less product most customers opt for a branded product, seeing in it a higher quality for which they are willing to pay more.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. H. Calderon, A. Cervera, A. Molla, Brand Assessment: a Key Element of Marketing Strategy, "Journal of Product & Brand Management" 1997, vol. 6, t. 5, s. 293-304.
 2. Rajagopal, Brand Excellence: Measuring the Impact of Advertising and Brand Personality on Buying Decisions, "Measuring Business Excellence" 2006, vol. 10, t. 3, s. 56-65.
 3. J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 60.
 4. Marketingowe testowanie produktów, red. S. Sudoł, J. Szymczak, M. Haffer, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 65.
 5. A. Grzegorczyk, Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 65.
 6. J. Altkorn, Strategia marki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, s. 89.
 7. K. Liczmańska, Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu,Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008, nr 1/2010, s. 98.
 8. D.I. Hawkins, R.J. Best, K.A. Money, Consumer Behavior. Building Marketing Strategy, McGraw-Hill Higher Education, New York 2011, s. 19.
 9. Nauka i Gospodarka w dobie destabilizacji, red. J. Teczke, J. Czekaj, B. Mikuła, R. Oczkowska, Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków 2011, s. 341-345.
 10. Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, red. G. Rosa, A. Smalec, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 328-330.
 11. A.M. Zawadzka, Dlaczego przywiązujemy się do marki?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006, s. 8-9.
 12. P. Dominiak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 7-9.
 13. Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, technologie, kryzys,red. A. Zakrzewska-Bielawska, Difin SA, Warszawa 2011, s. 7.
 14. D. Carson, S. Cromie, Marketing Planning in Small Enterprises: A Model and Some Empirical Evidence, Journal of Consumer Marketing 1990, vol. 7, t. 3, s. 5-18.
 15. A. Glimore, D. Carson, K. Grant, SME Marketing in Practice, Marketing Intelligence & Planning 2001, vol. 19, t. 1, s. 7.
 16. B. Lunden, U. Svensson, Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw, BL Info Polska Sp. z o.o., Gdańsk 2011, s. 13-14.
 17. M. Zastempowski, Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 118-119.
 18. V. Gabrielli, B. Balboni, SME Practice Towards Integrated Marketing Communications, Marketing Intelligence & Planning 2010, vol. 28, t. 3, s. 275-290.
 19. Gilmore A., Entrepreneurial and SME Marketing, "Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship" 2011, vol. 13, t. 2, s. 137-145.
 20. I. Inskip, Corporate Branding for Small to Medium-sized Businesses: a Missed Opportunity or an Indulgence?, "Brand Management" 2004, vol. 11, nr 5, s.358-365.
 21. R. Mittchel, K. Hutchinson, S. Bishop, Interpretation of the retail brand: an SME perspective, International Journal of Retail & Distribution Management, vol. 40, nr 2/2012, s. 158.
 22. T. Abimbola, A. Kocak, Brand, Organisational Identity and Reputation: SMEs as Expressive Organizations: a Resource Based Perspective, "Qualitative Market Research: An International Journal" 2007, vol. 10, nr 4, s. 88-89;
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu